25 millioner amerikanere er underforsikret

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

50 millioner amerikanere mangler helseforsikring. Dessuten har antall underforsikrede voksne økt med 60 % siden 2003.

En person som er underforsikret, har helseforsikring som ikke gir god nok dekning av kostnader. Stadig flere mennesker i denne kategorien kommer fra middelklassefamilier. Antall underforsikrede blant familier med en total inntekt på 40 000 amerikanske dollar er tredoblet i perioden 2003 – 07. Det viser en undersøkelse fra The Commonwealth Fund, en privat helseforskningsorganisasjon (1).

75 millioner amerikanere mangler eller har for dårlig helseforsikring, en økning på 35 % i samme periode. Økningen skylder delvis en sterk vekst i forsikringskostnader samtidig som forsikringene gir mindre dekning.

– De som er underforsikret og de som mangler forsikring, har mange av de samme problemene. Selv voksne med kroniske sykdommer som astma og diabetes henter ikke reseptene sine når de har manglende dekning. Når statene søker å bedre forsikringsmarkedet, er det derfor viktig å sette søkelyset på kvaliteten av helseforsikringen, sier Cathy Schoen fra The Commonwealth Fund.

Hvordan disse problemene skal løses, er blitt en viktig politisk debatt i USA. Begge presidentkandidatene, John McCain (2) og Barack Obama (3), har kommet med løfter om på forskjellig vis å takle dette. Mens McCain går inn for økt konkurranse i markedet, vil Obama lovfeste at alle amerikanere skal ha forsikring.

Anbefalte artikler