Ny viten om stoffskiftesykdom

Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1498.

I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2008 har to ordforklaringer byttet plass. Riktige ordforklaringer er:

Hypertyreose: For høyt stoffskifte. Lave verdier av TSH, høye verdier av T4 og T3.

Hypotyreose: For lavt stoffskifte. Høye verdier av TSH, lave verdier av T4 og T3.

Anbefalte artikler