Ny viten om stoffskiftesykdom

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1498.

  I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2008 har to ordforklaringer byttet plass. Riktige ordforklaringer er:

  Hypertyreose: For høyt stoffskifte. Lave verdier av TSH, høye verdier av T4 og T3.

  Hypotyreose: For lavt stoffskifte. Høye verdier av TSH, lave verdier av T4 og T3.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media