Nytt om navn

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Harvards høyeste utmerkelse

Anders Seim. Foto Kent Dayton

Anders Seim (f. 1948), spesialist i allmennmedisin, er tildelt Harvard Universitys høyeste utmerkelse. Det amerikanske universitetet deler ut Alumni Award of Merit innen folkehelse for 2008 og omtaler prisen som «den høyeste utmerkelsen skolen gir til tidligere studenter, som anerkjennelse for fremragende bidrag innen folkehelse». Seim er tidligere allmennpraktiker på Fagerstrand og leder organisasjonen HDI (Health & Development International), som han grunnla i 1990. Seim, som deler prisen med tre amerikanere, hedres for sin innsats for internasjonal helse gjennom 20 år. Han har blant annet gjort en betydelig innsats for å utrydde dracunculiasis, en smertefull og invalidiserende sykdom som skyldes guineaorm. Han har jobbet for å bekjempe lymfatisk filariasis, kjent i Norge som elefantiasis, og for å forebygge obstetrisk fistel, som særlig rammer kvinner etter lange og tøffe fødsler i fattige land. Det er ikke første gang Anders Seim hedres for sin viktige innsats, blant annet ble han i 2003 tildelt Karl Evangs helseopplysningspris.

Læringsmiljøpris til internasjonalt helsestudium

Prisen for godt læringsmiljø ved Universitetet i Oslo går i år til Masterprogrammet i International Community Health ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet. Masterprogrammet får prisen blant annet for det gode miljøet som studenter og lærere skaper i fellesskap. Lærerne både organiserer og deltar i sosiale aktiviteter, og studentene blir inkludert i felles arrangementer som julebord og sommerfest, skriver universitetet på sine nettsider. Prisen, som er på 250 000 kroner, deles ut av universitetsstyret.

Forskningspris til medisinsk redaktør

Kjetil Søreide. Foto Tidsskrift for Den norske legeforening

Kjetil Søreide (f. 1977) er tildelt Forskningsprisen 2008 ved Stavanger universitetssjukehus. Søreide er assistentlege 2 ved Kirurgisk avdeling ved sykehuset og medisinsk redaktør i Tidsskriftet. Han disputerte i november 2007 for Ph.D.-graden, og både avhandlingen og en rekke andre artikler er publisert i internasjonale og nasjonale tidsskrifter. En oversiktsartikkel fra British Journal of Surgery var blant de fem mest nedlastede artiklene fra dette tidsskriftet i 2006 – 07. Søreide har bundet to avdelinger ved Stavanger universitetssjukehus sterkere sammen i forskningsarbeid, og han bidrar i betydelig grad til å sette sykehuset på forskningskartet, heter det i begrunnelsen. Juryen mener det er liten grunn til å tvile på at Søreide vil være en viktig aktør i forskningsmiljøet ved sykehuset også i kommende år.

Anbefalte artikler