Les mer om ...

Artikkel

Gir bruk av skritteller helsegevinst?

Regelmessig fysisk aktivitet øker livskvaliteten og reduserer risikoen for enkelte sykdommer. Skrittelleren har vært intensivt markedsført de siste årene, men det er få studier som belyser den spesifikke effekten av skrittellerbruk. Så langt mangler overbevisende dokumentasjon for at bruk av såkalt pedometer per se medfører økt skrittantall eller annen helsegevinst hos fysisk inaktive, overvektige eller personer med type-2 diabetes. Sammen med en klar målsetting om økt skrittantall kan imidlertid skrittellerbruk medvirke til økt fysisk aktivitet.

Pedometer for bedre helse?

Bruk av pedometer hos fysisk inaktive personer

Om skrittelling

Bakteriemi ved maligne blodsykdommer

Bakteriemi forekommer hyppig ved cytostatikabehandling av malign blodsykdom. Ved St. Olavs Hospital var det få forandringer i mikrobespekteret ved akutt leukemi i perioden 1995 – 2005 sammenliknet med femårsperioden før. I Norge er det vanlig å starte empirisk behandling med Penicillin G og aminoglykosid ved nøytropen feber. Et slikt regime kan fortsatt anvendes som førstelinjebehandling hos pasienter med granulocytopeni og mistenkt bakteriemi, mener artikkelforfatterne.

Bakteriemi ved maligne blodsykdommer

Utredning av anal inkontinens

Anal inkontinens med lekkasje av tarmluft og/eller avføring er relativt hyppig og kan være svært sosialt belastende. Perianale rifter ved fødsel er den hyppigste årsaken til tilstanden hos kvinner. Utredning i førstelinjetjenesten innebærer anamnese, inkludert kartlegging av årsak, og klinisk undersøkelse, inkludert anorektoskopi. Symptomskår og endoanal ultralydundersøkelse bør inngå i utredning hos spesialist.

Utredning av anal inkontinens hos voksne

Allmennlegens rolle ved hormonbehandling

Forbruket av hormoner i forbindelse med overgangsalderen har gått ned de senere årene. I en spørreundersøkelse blant norske fastleger oppga tre av fire at de var blitt mer restriktive med forskrivning av hormoner i løpet av de siste ett til to år. Når legene ble bedt om å ta stilling til kliniske eksempler, var de lite samstemte når det gjaldt å anbefale behandling eller ikke.

Allmennlegers råd om hormonbehandling i overgangsalderen

Hjertesykdom er vanlig i Afrika

Ulike kardiomyopatier, tuberkuløs perikarditt og revmatisk hjertesykdom er de vanligste hjertesykdommene i Afrika sør for Sahara. Unge mennesker rammes ofte. En høy forekomst av hypertensjon og diabetes kan ha sammenheng med urbanisering og livsstilsendringer. Koronarsykdom er imidlertid uvanlig.

Hjertesykdommer i Afrika

Anbefalte artikler