Ledere ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 1023 – 4.

I Nytt om navn i Tidsskriftet nr. 8/08, side 1023, tredje spalte nederst skal de to første setningene lyde: Sju leger (hvorav én er i permisjon), tre sykepleiere (hvorav én er konstituert som leder) og en bioingeniør er plukket ut til å lede klinikkene som skal erstatte avdelingene ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Den uteglemte legen er:

– Hans Petter Fundingsrud (f. 1952) har ledet Barne- og ungdomsklinikken som klinikksjef siden 2003 (UNNs eneste klinikk frem til 2008). Fundingsrud har nå overlegepermisjon frem til august 2008, og denne klinikken blir nå ledet av en sykepleier.

Anbefalte artikler