Les mer om ...

Artikkel

Prostatakreft

Prostatakreft er den vanligste kreftformen hos menn. Dødeligheten er høyere i Norge enn i andre europeiske land. Én årsak til at antall registrerte tilfeller stiger, er måling av prostataspesifikt antigen (PSA). Ved brakyterapi føres strålekilder inn i prostata. Slik terapi kombinert med ekstern stråling gjør det mulig å gi økte stråledoser. Dette er en ny behandlingsform i Norge.

Utviklingen av karsinomer har likhetstrekk med deler av fosterutviklingen. Kan kunnskap fra basal cellebiologi gi grunnlag for nye medikamenter ved prostatakreft?

Kjertel til besvær

Prostatakreft – hvem trenger behandling?

Høydoserate brakyterapi ved prostatakreft i Norge

Epitelial-mesenkymal transisjon og prostatakreft

Opioidforskrivning ved kreft

Smerter forekommer hyppig ved kreft og rapporteres hos tre firedeler av pasienter med fremskredet sykdom. Sterke opioider står sentralt i behandlingen, men reseptregisterdata tyder på fylkesvise forskjeller i forskrivningspraksis. Kunnskapen om og bruken av refusjonsparagraf kan være mangelfull. Bevisstgjøring om smertelindring er viktig for å sikre alle kreftpasienter et like godt behandlingstilbud.

Varierende forskrivning av opioider til norske kreftpasienter

Avvikende pubertet hos gutter

Pubertetsalder avhenger av både arv og miljø. Avvikende pubertet hos gutter ses ved enkelte syndromer. Alle leger som behandler barn bør kunne bedømme pubertetsutvikling, men vurdering av utredningsresultatene bør gjøres av en erfaren pediater.

Ved Klinefelters syndrom foreligger det flere enn ett X-kromosom. Tilstanden medfører vanligvis nedsatt eller fraværende spermieproduksjon og ofte infertilitet. Kirurgisk uthenting av testikkelvev med spermier kan gi mulighet for genetisk farskap.

Side 1281, 1284

Assistert befruktning ved Klinefelters syndrom

Normal och avvikande pubertet hos pojkar

Gravide med diabetes

Diabetes i svangerskapet medfører økt risiko for komplikasjoner hos mor og barn. Hos gravide i Oslo er forekomsten av diabetes høyere blant kvinner født i Asia eller Afrika enn blant kvinner født i Norge. Glukoseintoleransetest tidlig i svangerskapet bør utføres hos risikogrupper, anbefaler artikkelforfatterne.

Diabetes hos gravide født i Asia, Afrika og Norge

Tykktarmen – et aktivt metabolsk organ

Tykktarmen regnes gjerne som et lite attraktivt organ, men den spiller en viktig rolle i nedbrytningen av komplekse karbohydrater. For planteetende dyr er denne funksjonen livsviktig. Forstyrrelser i tykktarmens metabolisme kan ha sammenheng med en rekke lidelser.

Hvorfor har vi tykktarm?

Anbefalte artikler