Undertegnet intensjonsavtale

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen undertegnet 30. april en intensjonsavtale med Forsvaret.

Forsvarsjef Sverre Disen og generalsekretær Terje Vigen undertegner intensjonsavtalen. Foto Ellen Juul Andersen

– Avtalen rommer en total pakke med faglige elementer, sa forsvarssjef Sverre Disen da han signerte den nye avtalen.

– Jeg er glad for å få denne avtalen på plass. Jeg tror at Forsvaret har noe å tilby legene og avtalen er et skritt på denne veien. Jeg ser for meg at vi i fremtiden kan opprette et feltlegekorps à la det feltprestkorpset vi har i dag. Da er dette en positiv dag, sa han. Forsvarssjefen reiste spørsmål om hvilke utfordringer det skaper når man skal etablere et slikt korps – Da må vi tenke annerledes, og denne avtalen er et redskap for å få dette til, sa han.

Terje Vigen, generalsekretær i Legeforeningen sa at det har vært en betydelig utvikling av de medisinske behovet Forsvaret står overfor, men også den kunnskap som Forsvaret besitter. – Det er derfor grunn til å gå inn og se på hvilken kompetanse Forsvaret kan tilby legene. Vi ser frem til den nytte samfunnet vil kunne ha av denne avtalen; det kan bli positivt både for enkeltleger og storsamfunnet, sa generalsekretæren og la til at Forsvaret har kurs og et innhold i tjenesten som også den sivile legetjenesten vil kunne ha nytte av.

Intensjonsavtalen omhandler ikke lønnsforhold, men utredninger om bemanningsbehov i Forsvaret og beskrivelse av kurs og utdanningsløp som kan kvalifisere ytterligere tilbud som tellende tjeneste. Dette skal utredes av et partssammensatt utvalg med representanter fra Forsvaret og Legeforeningen. Hensikten er å tilrettelegge for endringer i det faglige innhold slik at det blir faglig attraktivt for legene. Det vil kunne sikre rekruttering av leger til Forsvaret og muliggjøre en god balanse mellom et militært og et sivilt karriereløp.

Anbefalte artikler