Chlamydiatesting hos gravide i Botswana

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Behandling basert på hurtigtester for chlamydiainfeksjon hos gravide kan være bedre og billigere enn behandling basert på symptomer og kliniske tegn. Dette fremgår av en norsk studie som nylig er publisert i tidsskriftet Sexually Transmitted Infections (1).

Forskerne utviklet en analysemodell for å sammenlikne utgifter ved ulike strategier for diagnostikk og behandling. Studien var basert på nye data om gravide kvinner i Botswana, litteraturstudier og ekspertvurderinger. Azitromycin var billigere og mer effektivt enn erytromycin. Sammenliknet med behandling basert på symptomer og kliniske funn førte bruk av en hurtigtest for chlamydiaantigen til en økning i antall kurerte tilfeller fra om lag 1 500 til 3 500 i en befolkning på 100 000 kvinner. Prisen for hver ekstra kurerte pasient var i snitt 38 amerikanske dollar, og enda lavere i grupper med høy forekomst av chlamydiainfeksjon, bl.a. blant tenåringer. Bruken av hurtigtest førte også til færre unødvendige behandlinger og bedre partnerbehandling.

Funnene tyder på at dagens råd fra Verdens helseorganisasjon om chlamydiabehandling hos gravide afrikanske kvinner sør for Sahara ikke er de beste. Forfatterne anbefaler mer bruk av hurtigtester.

Anbefalte artikler