Les mer om ...

Artikkel

Hverdagsforgiftninger

Giftinformasjonen mottar mange spørsmål og meldinger om mulige forgiftninger med kjemikalier og kjemiske produkter. Ved 72 % av 35 800 slike henvendelser i perioden 2004 – 06 ble eksponeringen vurdert til ikke å medføre noen fare eller kun fare for lett forgiftning. Ved 8 % var det mulig fare for alvorlig forgiftning. Giftinformasjonen bidrar trolig til at mange legevaktkonsultasjoner og sykehusinnleggelser unngås.

Kjemikalier og akutte forgiftninger

Henvendelser til Giftinformasjonen om akutte eksponeringer for kjemiske produkter

Operabel eller inoperabel lungekreft?

Andelen pasienter med operabel lungekreft blant ikke-opererte er synkende. Dette viser en gjennomgang av data fra Kreftregisteret. Dagens melderutiner er ikke tilfredsstillende, og det bør opprettes et eget register for lungekreft, mener forfatterne. Kirurgi hos eldre stiller store krav til refleksjon omkring indikasjon for operasjon.

Geriatrisk kirurgi mellom refleksjon og reseksjon

Lungekreft uten spredning – blir alle pasienter med resektabel tumor operert?

Øyemedisinsk biobank

Øyet er velegnet for transplantasjonskirurgi, blant annet pga. veldefinerte anatomiske strukturer, avaskulære strukturer og gunstige immunologiske forhold. I tillegg til hornhinne er flere typer vev blitt tatt i bruk til transplantasjon. Biologisk materiale fra friskt øye må behandles og lagres i egne biobanker, som er underlagt streng regulering. Det er i dag stor mangel på donorvev til hornhinnetransplantasjon.

Biobank for øyesykdommer

MRSA-utbrudd i en barselavdeling

Våren 2006 ble det påvist smitte med meticillinresistent Staphylococcus aureus hos 13 personer, hvorav fire nyfødte, ved barselavdelingen ved Sykehuset Asker og Bærum. Ti av disse utviklet sårinfeksjon eller abscess. En ansatt ble identifisert som sannsynlig smittekilde. Bør MRSA-kolonisering hos spedbarn medføre restriksjoner ved oppfølging på helsestasjon?

Meticillinresistent Staphylococcus aureus-infeksjon i en barselavdeling

Sykmelding – en bjørnetjeneste?

Stadig flere sykmeldes av lege pga. lette psykiske symptomer eller vansker med å fungere sosialt. Sykmelding fordi man er stresset, sliten eller utbrent kan imidlertid vedlikeholde eller forverre lettere psykiske lidelser, påpeker en psykolog som arbeider i NAV. Sykmelding kan legitimere motstand mot problemløsninger og gjøre rehabilitering vanskeligere.

Sykmelding – helsetjeneste eller bjørnetjeneste?

Anbefalte artikler