Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

Anne Kveim Lie, dr.med. Radesykens tilblivelse. Historien om en sykdom. Utgår fra Gruppe for medisinsk historie, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin. Disputas 14.3. 2008.

Bedømmelseskomité: Marie Clark Nelson, Linköpings universitet, Linköping, Sverige, Nils Gilje, Universitetet i Bergen og Stein A. Evensen, Universitetet i Oslo.

Veileder: Øivind Larsen.

Bartlomiej J. Witczak, Ph.D. Clinical outcomes in interconnected chronic kidney and heart disease. Utgår fra Nyreseksjonen, Medisinsk avdeling, Thoraxkirurgisk avdeling, Hjertemedisinsk avdeling, Anestesiklinikken, Rikshospitalet. Disputas 14.3. 2008.

Bedømmelseskomité: Gudrun Nyberg, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg, Sverige, Hans Flaatten, Haukeland Universitetssjukehus og Ingrid Os, Ullevål universitetssykehus.

Veileder: Anders Hartmann.

Therese Seierstad, Ph.D. Magnetic resonance spectroscopy and diffusion for prediction and monitoring of treatment response in rectal cancer. Utgår fra Radiumhospitalet. Disputas 14.3. 2008.

Bedømmelseskomité: Nandita deSouza, The Institute of Cancer Research, London, England, Michael R. Horsman, Århus Universitetshospital, Danmark og Atle Bjørnerud, Rikshospitalet.

Veiledere: Dag Rune Olsen og Arne Skretting.

Trond Methi, Ph.D. Positive and negative regulation of T cell responses by Lck-dependent signaling pathways. Utgår fra Bioteknologisenteret i Oslo, Universitetet i Oslo. Disputas 28.3. 2008.

Bedømmelseskomité: Klaus Okkenhaug, The Babraham Institute, Cambridge, England, Ole-Morten Seternes, Universitetet i Tromsø og Anne Spurkland, Universitetet i Oslo.

Veileder: Kjetil Tasken.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Tove Giske, dr.polit. Preparative waiting – a grounded theory study of gastroenterological patients going through the diagnostic phase in a university hospital. Utgår fra Haraldsplass diakonale høgskole og Universitetet i Bergen. Disputas 6.3. 2008.

Liliana Monica Bivol, Ph.D. Experimental renovascular hypertension. Tetradecylthioacetic acid as a potential new treatment. Utgår fra Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og utført ved Nyreforskningsgruppen ved Haukeland Universitetssjukehus. Disputas 13.3. 2008.

NTNU

Roger Almvik, dr.philos. Assessing the risk of violence: development and validation of the Brøset violence checklist. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 13.3. 2008.

Bedømmelseskomité: Henrik Belfrage, Mittuniversitetet Sundsvall, Sverige, Ellen Kjelsberg, Ullevål universitetssykehus og Ottar Bjerkeset, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Kirsten Rasmussen.

Ottar Sundheim, dr.philos. Structure-function analysis of human enzymes initiating nucleobase repair in DNA and RNA. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 28.3. 2008.

Bedømmelseskomité: Helle Ulrich, London Research Institute, London, England, Karl-Peter Hopfner, Universitetet i München, Tyskland og Asbjørn M. Nilsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Geir Slupphaug.

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

Betty Johanne Pettersen, dr.med. Local public health physicians in Norway from 1994 to 2002 – workload, work content, and interaction. A story of everyday life in primary health care. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 7.3. 2008.

Bedømmelseskomité: Olaf Gjerløw Aasland, Legeforeningens forskningsinstitutt, Elise Klouman, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Nils Kolstrup, Universitetet i Tromsø.

Ellen Elisabeth Brodin, Ph.D. Tissue factor pathway inhibitor. Relation to metabolism of triglycerides, anticoagulant function and intravascular distribution during treatment with heparins. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Medisinsk avdeling Disputas 10.3. 2008.

Bedømmelseskomité: Harald Arnesen, Ullevål universitetssykehus, Bjørn Bendz, Rikshospitalet og Inger Marie S. Dahl, Universitetet i Tromsø.

Åshild Odden Miland, dr.scient. Dynamic infared thermography in the assessment of skin perfusion – a clinical and experimental study. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 14.3. 2008.

Bedømmelseskomité: Francis Ring, University of Glamorgan, Wales, David Pascoe, Auburn University, USA og Truls Myrmel, Universitetet i Tromsø.

Anbefalte artikler