Turnuskøen øker

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Myndighetene økte i 2007 antallet turnusplasser. Likevel er det i år enda flere som står uten plass til høstens oppstart. 240 medisinstudenter fikk nei.

I 2007 sto til sammenlikning 207 studenter på vent etter første trekning. Til augustoppstarten på turnus i 2007 økte plassene fra ca. 400 til 450. Nå viser årets tall fra fakultetsdivisjonen ved Rikshospitalet at 240 ble stående uten plass, til tross for at søkningen totalt sett var noe lavere. 699 studenter meldte seg på. Erfaringsmessig trekker enkelte som har fått plass seg, på grunn av for eksempel graviditet eller at de stryker til eksamen, slik at køen kan reduseres noe etter suppleringsvalg på våren.

Einar Vie Sundal, leder for Norsk medisinstudentforening, sier at køene er et resultat av manglende helhetstenkning i utdanningen av norske leger.

– Det har de siste årene blitt utdannet stadig flere nye leger på grunnutdanningsnivå for å bøte på spesialistmangelen i Norge. Samtidig sitter finansierende myndigheter på tallmateriale som tilsier at norske sykehus ikke vil ha økonomi eller kapasitet til å ansette disse i et videreutdannings- og spesialiseringsløp. Vi mener dette er et stort paradoks, sier han.

Anbefalte artikler