Satser på nettundervisning

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Norsk forening for infeksjonsmedisin satser nå på nettundervisning som en del av den obligatoriske internundervisningen på sykehusavdelingene.

– Deltakerne i undervisningen laster ned en PowerPoint-presentasjon fra nettet og ser på den samtidig som forelesningen pågår via telefonmøte. Så er det en spørsmåls- og diskusjonsdel hvor alle kan delta til slutt, forklarer Tore Stenstad, overlege ved Sykehuset Vestfold.

Stenstad har ansvaret for den nye satsingen i foreningen. Han forteller at de har valgt å legge opp undervisningen slik at terskelen for å bli med skal være lavest mulig og ikke kreve mye teknisk utstyr.

– Blant årsakene til at foreningen satser på slik undervisning, er at det er en del sykehus som har små miljøer innen infeksjonsmedisin, og at det dermed kan kreve mye tid og ressurser til gjennomføring og planlegging av internundervisningen til leger i spesialisering på hvert sted, sier han. Håpet er at infeksjonsmedisinerne kan dra mer veksler på ressursene ved universitetsavdelingene.

– Vi håper også at nettundervisningen i fremtiden kan være kontaktarena for infeksjonsmedisinere i hele landet og bli et forum for diskusjon, for eksempel om nasjonale retningslinjer eller for å enes om lik praksis på ulike felt, sier han.

Stenstad sier at en utfordring de opplever nå, er å få den nye nettundervisningen forankret i ledelsen ved de ulike sykehusavdelingene i landet. Målet er å få dem til å innpasse undervisningen som del av den vanlige, planlagte undervisningen. Foreløpig har de planlagt to nye seanser, mens de fra høsten av satser på månedlige forelesninger.

– Da vi kjørte den første forelesningen, om endokarditt, fikk vi med 11 avdelinger. To til forsøkte å koble seg på, men hadde tekniske problemer. Tilbakemeldingene var veldig positive, både med hensyn til foredrag og diskusjonsrunde, forteller han.

Stenstad sier at de har sett til øre-nese-hals-legene, når de nå har laget et slikt tilbud.

– De har en formell forankring i ledelsen ved avdelingene, og det gir forpliktelser. Vi håper å få til det samme hos oss, sier han.

Anbefalte artikler