Må opptre troverdig

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

– Vi mister troverdighet når tillitsvalgte snakker om faglig uforsvarlighet. Legenes samlede troverdig blir svekket ved dette.

Det sa Sigrun Solberg fra regionsutvalg Vest i diskusjonen om regionsutvalgene/lokalforeningene kan bidra til å påvirke utvikling og omstilling i sykehusene. – Når vi har den faglige hatten på oss så er vi i en helt annen kontekst og det er viktig at vi er bevisste på det, sa Solberg videre. Det ble sagt at det å kjempe for egen arbeidsplass på en lokal fødeavdeling ikke nødvendigvis betyr at fødende vil dø på vei til et sykehus som ligger lenger unna. – Det tar tiår å bygge opp et faglig miljø som er revet ned et annet sted. Det er derfor viktig at tillitsvalgte har kunnskap om dette og sier fra om det, sa Helge Bjørnstad Pettersen, leder av Sør-Trøndelag legeforening.

– Det at fagmiljøer raseres og det tar tid å bygge opp igjen, er noe annet enn å si at det er faglig uforsvarlig, la sentralstyremedlem Marte Walstad til. – Det å uttale seg med troverdighet er det springende punkt, der må vi bli flinkere og bedre skolert. Man må også være seg bevisst at det noen ganger er det lurt å holde munn. Vi må bli flinkere til å samle og spre riktig informasjon, sa leder i Oslo legeforening Svein Aarseth.

Må tale med en stemme

– Det er faget som er vårt arvesølv. Vi er målbærere for en god helsetjeneste i distriktene. Vi må få til en organisering slik at vi kan komme med samlende innspill, sa Bodil Aasvang-Olsen, leder av Aust-Agder legeforening. – Vi får større gjennomslagkraft hvis vi kan stå samlet utad. Det å ha en en røst utad til pressen er viktig, og vi må ha en bevisst holdning til hva vi kan oppnå. Dette er et tema vi må våge å snakke om på samlinger som dette, sa Aasvang-Olsen. – Det er godt å høre at mange er opptatt av det å veie sine ord og nyansere sine uttalelser. Det å få satt dette på dagsorden er veldig nyttig. Hvordan man forholder seg til pressen bør kanskje være tema på et lederseminar, sa Aasvang-Olsen avslutningsvis.

Anbefalte artikler