– Lokalforeningen er et viktig bindeledd

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Det mente lokale ledere fra syd til nord som diskuterte lokalforeningenes form og rolle på ledermøtet.

– Det å engasjere seg i helsepolitikk lokalt og i helseregionen, og å arbeide for hensiktsmessig organisering av den samlede helsetjenesten, er en viktig oppgave for lokalforeningen, sa leder av Møre og Romsdal legeforening Ottar Grimstad som innledet til debatt.

– De fem viktigste oppgaver lokalforeningen har er å støtte tillitsvalgte, bidra med helsepolitiske innspill, støtte kolleger og å bidra til utvikling av Legeforeningens standpunkter. Det å ha omsorg for og yte hjelp til enkeltmedlemmer gjennom bla. organisering av kollegastøtten er en spesielt viktig oppgave, sa Grimstad.

– Lokalforeningen må kunne dekke nødvendige utgifter til medlemsmøter og reiser mellom sykehus i samme foretak. Det er også viktig å være synlige i mediene lokalt og kommentere aktuelle saker, sa han.

– Dette er det eneste stedet hvor alle yrkesforeningene i distriktet kan møtes og utveksle erfaring og det er etter min oppfatning hovedberettigelsen for lokalforeningene, sa Gunnar Ramstad fra Hordaland legeforening. – Lokalforeningene synes å ha mange forskjellige former, vi kunne derfor trenge en idéutveksling lokalforeningene imellom, sa Grimstad.

– Dette er en viktig møtearena mellom sykehuslegene og allmennlegene og må derfor opprettholdes. Vi vil være fagfolk og uttale oss med tyngde, men når det kommer til stykket så uttaler vi oss ofte lokalpatriotisk. Da har vi et troverdighetsproblem, sa nyvalgt leder av Hedmark legeforening, Per H. Christensen.

– Vi mangler noen kanaler på tvers. De som lykkes av lokalforeningene er de som har et sekretariat å spille på. Det tror jeg er et av suksesskriteriene, sa sentralstyremedlem Marte Walstad.

– Diskusjonen har vist at dette organisasjonsleddet trengs. Lokalforeningene har i for stor grad vært et bevisst nedprioritert område for Legeforeningen og bevilgningene har vært nedskåret. Dette møtet viser at det er behov for en årlig samling for ledere av lokalforeningene og regionsutvalgene, sa Ottar Grimstad avslutningsvis.

Anbefalte artikler