Informasjon til pårørende om obduksjon

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Det har lenge vært et stort behov for bedre informasjon til pårørende om obduksjon. Nå har Den norske patologforening utarbeidet en ny brosjyre om dette temaet.

Patolog Christian Lycke Ellingsen tror heftet vil gi svar på de mange spørsmål pårørende har knyttet til obduksjon. Foto privat

– Pårørende sitter ofte inne med mange spørsmål når det har blitt foretatt en obduksjon. Vi tror denne nye informasjonsbrosjyren vil kunne gi svar på noen av de spørsmålene vi av erfaring vet mange pårørende har, sier overlege G.Cecilie Alfsen ved patologisk avdeling på Akershus universitetssykehus. Brosjyren Den siste legeundersøkelsen er utarbeidet i samarbeid med patologene Christian Lycke Ellingsen ved Stavanger Universitetssjukehus og Jarle Wetteland ved Sykehuset Buskerud.

– Her gis det bl.a. svar på hvorfor det obduseres, om pårørende kan kreve eller motsette seg obduksjon og hva som skjer ved en obduksjon, sier Alfsen.

Brosjyreteksten har vært til høring ikke bare ved landets patologiavdelinger, men er også lest av ansatte ved begravelsesbyråer, sykehusprester, sosionomer og andre potensielle pårørende.

– Vi vil sørge for at brosjyren spres til alle aktuelle sykehus. Vi tror den også vil være aktuell for allmennpraktiserende leger og leger i legevakt, sier G. Cecilie Alfsen.

Heftet kan lastes ned fra patologforeningens nettside: www.legeforeningen.no/index.gan?id=51750

Anbefalte artikler