Går sammen om forskning

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

De ønsker å stimulere til mer tverrfaglige samarbeid om forskning. Nå har to av de fagmedisinske foreningene laget felles stipend- og forskningskomité.

Bente Bergersen. Foto privat

I Norsk forening for infeksjonsmedisin og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi så man at skillene mellom de to foreningene ble større etter organisasjonsendringen i 2007, da de ble fagmedisinske foreninger delt etter spesialitet. Nå håper de to foreningene at felles forskningssatsing både skal sørge for tverrfaglig samarbeid og hjelpe til å holde formalisert kontakt.

Bente Bergersen, leder i Norsk forening for infeksjonsmedisin, sier at de blant annet ser for seg tverrfaglig forskning innen valg av smalspektret antibiotika.

– Norge er et bra sted å gjøre studier, siden vi er restriktive, bruker mer smalspektret antibiotika enn i andre land og mye vanlig penicillin ved sykehusinnleggelser. Vi har også lite resistens, og har ikke gitt opp kampen mot MRSA slik man har gjort en del andre steder. Slike typer studier vil ikke legemiddelindustrien sette i gang, så det må vi som forening ta initiativ til, sier hun.

De to foreningene har fått økt potten med stipender og forskningsmidler etter at de laget felles komité, og de har også opprettet et eget reise- og hospiteringsstipend.

– Vi har informert om den nye ordningen på både nettside og i e-post til medlemmene. Nå håper vi på mange søkere, sier Bergersen.

Første felles utdeling av midler skjer når Norsk forening for infeksjonsmedisin og Norsk forening for medisinsk mikrobiologi møtes til vårmøte i mai.

Anbefalte artikler