Velkommen til Soria Moria!

Torunn Janbu Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen ønsker landsstyret, gjester, kolleger, sekretariatet og Tidsskriftet hjertelig velkommen til landsstyremøte i Oslo.

Landsstyredelegatene er velkomne til Soria Moria. Foto Widerøe

Det er en glede å invitere til hovedstaden og Soria Moria 20.-22. mai. Landsstyremøtet holdes nå annet hvert år i Oslo etter vedtak på landsstyremøtet i 2004.

Sentralstyret og sekretariatet har som mål å gjøre landsstyremøtene til en spennende møteplass som kan gi inspirasjon, engasjement og påfyll for landsstyredelegater og øvrige deltakere. Som et ledd i dette arbeidet har sentralstyret valgt å gi landsstyremøtene i og utenfor Oslo forskjellig profil. Når møtet holdes i Oslo, hvor det blir noe bedre tid siden det ikke avholdes valg, satser vi på å bruke mer tid på debatten om sentrale helsepolitiske temaer, og sentrale helsepolitikere inviteres til å delta.

På landsstyremøter utenom Oslo vil det i tillegg til aktuelt helsepolitisk tema med sentrale politikere tilstede, også gis mulighet til å ta opp saker med mer lokal og regional relevans. Valg blir avholdt på landsstyremøtene som arrangeres utenfor Oslo. På disse møtene er det derfor i tillegg naturlig å gi tid til de som stiller til valg.

Årets helsepolitiske debatt blir om løftene fra Soria Moria. Sentrale politikere blir invitert til å delta i debatten. Det gir muligheter til å stille spørsmål og kommentere bredt om regjeringens helsepolitikk.

Rapporten om lokalsykehusfunksjonen i psykiatri er klar fra Legeforeningen til debatt på landsstyremøtet. Den er en oppfølger av rapporten fra 2006 om lokalsykehusfunksjonen innen somatikken (1). Legeforeningen kommer med gjennomarbeidede forslag til svar på utfordringer innen organisering av lokalsykehusfunksjonen i psykiatri.

Årets statusrapport har som tema helse og helsetjeneste til ikke-vestlige innvandrere. Dette er en viktig rapport med mange brennbare temaer og utfordringer. Vi ser frem til en engasjert debatt med inviterte debattdeltakere og landsstyret.

Landsstyremøtet arrangeres av sentralstyret og sekretariatet. Akershus legeforening har imidlertid kommet med et flott tilbud til arrangement på kvelden tirsdag 20. mai. Takk til Akershus! Festmiddag med dans til Røa Storband blir det også på Soria Moria onsdag 21. mai.

Jeg vil få ønske alle deltakere hjertelig velkommen til landsstyremøtet 2008!

Anbefalte artikler