Les mer om ...

Artikkel

Menns seksuelle vansker

Seksuelle dysfunksjoner hos menn er hyppig forekommende, og behandlingsmulighetene er vanligvis gode. Ryggmargsskade kan gi vansker med ereksjon, ejakulasjon, orgasme og fertilitet, noe som skyldes bortfall eller påvirket forbindelse mellom hjernen og genitalia. Redusert libido har oftest psykogene årsaker. Gonadal funksjon etter kreftbehandling, bl.a. testikkelkreft, kan medføre redusert gonadefunksjon. Nedfrysning av sædceller før behandling er derfor aktuelt hos pasienter under 55 år.

Seksuell dysfunksjon hos menn

Seksuell dysfunksjon hos ryggmargsskadede menn

Testikkelkreft

Gonadal funksjon etter kreftbehandling hos voksne menn

Profylakse mot stenttrombose

Ved stentbehandling av koronarsykdom kan det oppstå irreversibel trombedanning på innsiden av stenten. De siste årene har det kommet flere platehemmende legemidler for å hindre slike tromber. Acetylsalisylsyre og klopidogrel har vist seg å være best. Dette fremgår av en oversiktsartikkel om behandling etter perkutan koronar intervensjon med stent. Medikamentene må ikke seponeres for tidlig.

Fremmedlegeme i kransarteriene

Antitrombotisk behandling etter perkutan koronar intervensjon med stent

Nikkelallergi og epikutantesting

Nikkelallergi er vanligere blant testede personer i Norge enn i andre europeiske land. Dette kan skyldes mer nikkeleksponering, hyppigere sensibilisering og strengere testindikasjon. Ved mistanke om nikkelallergi bør både nikkelsulfat og nikkelklorid inngå i epikutantesten. Dette viser en gjennomgang av 857 epikutantester ved Stavanger universitetssjukehus.

Epikutantesting og nikkelallergi

Kataraktoperasjoner

Stadig flere blir operert for katarakt, og ventetiden er blitt kraftig redusert de siste årene. Det er nå god balanse mellom tilbud og etterspørsel. Dette skyldes ikke bevisst prioritering gjennom økonomiske incentiver, men at ny teknologi har endret behandlingen radikalt: kataraktoperasjon er blitt et raskt poliklinisk inngrep.

Katarakt – fra lang ventetid til rask operasjon

Kataraktoperasjoner og ventetider i Norge

Nytt prinsipp i diabetesbehandling

Inkretinhormoner forbereder organismen på næringsinntak og er viktig i reguleringen av glukose. Nye legemidler, såkalte inkretinmodulatorer, forsterker disse effektene, bl.a. ved økt produksjon og sekresjon av insulin, økt opptak og syntese av glukose, forsinket ventrikkeltømming og redusert appetitt.

Antidiabetika som påvirker inkretinsystemet

Anbefalte artikler