Doktoravhandlinger

Artikkel

Morten Ingvar Lossius, Ph.D. Consequences of withdrawal of antiepileptic drugs on seizure-relapse, cognition, quality of life, heart rate variability, sex hormones, and aspects of behaviour. Utgår fra Nevrologisk avdeling, Helse Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus. Det medisinske fakultet, Akershus universitetssykehus, Universitetet i Oslo. Disputas 18.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Kristina Malmgren, Göteborgs universitet, Sverige, Bernt Engelsen, Haukeland Universitetssjukehus og Tormod Fladby, Akershus universitetssykehus.

Veileder: Leif Gjerstad.

Birgit Svendsen, dr.psychol. Den terapeutiske relasjonen som ramme for utvikling i psykoterapi med små barn – en studie av de innledende samhandlingsprosessene. Utgår fra Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo og Regionsenter for barn og unges psykiske helse i helseregion øst og sør og Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Disputas 18.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Gunnar Carlberg, Ericastiftelsen, Stockholm, Sverige, Geir Høstmark Nielsen, Universitetet i Bergen og Hanne Haavind, Universitetet i Oslo.

Veileder: Bjørg Røed Hansen og Michael Helge Rønnestad.

Anne-Lene Bakken Ulseth, dr.polit. Mellom tradisjon og nydannelse. Analyser av fysisk aktivitet blant voksne i Norge. Utgår fra Institutt for samfunnsforskning. Disputas 18.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet, Odense, Danmark, Sigmund Loland, Norges idrettshøgskole og Lise Kjølsrød, Universitetet i Oslo.

Tom Sterud, Ph.D. Work stress and health problems among operational ambulance personnel. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag. Disputas 22.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Bo Runeson, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Edle Ravndal, Universitetet i Oslo og Astrid Nøklebye Heiberg, Universitetet i Oslo.

Veileder: Erlend Hem.

Espen Burum-Auensen, Ph.D. Expression of spindle proteins in colorectal carcinogenesis and their association to DNA aneuploidy. Utgår fra Patologiklinkken, Institutt for patologi, Rikshospitalet. Disputas 25.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Ole Didrik Lærum, Haukeland Universitetssjukehus, Lars A. Akslen, Haukeland Universitetssjukehus og Ivar Prydz Gladhaug, Rikshospitalet.

Veileder: Ole Petter Clausen.

Gro Killi Haugstad, Ph.D. Mensendieck somatocognitive therapy of women with gynecologically unexplained chronic pelvic pain. Utgår fra Avdeling for nevropsykiatri og psykosomatisk medisin og Kvinneklinikken, Rikshospitalet. Disputas 25.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Barbro Wijma, Linköpings universitet, Linköping, Sverige, Siv Mørkved, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Svein Friis, Universitetet i Oslo.

Veileder: Ulrik Fredrik Malt.

Helge Lind, Ph.D. Genetic variants affecting inflammation and p53 response in non-small cell lung cancer. Utgår fra Toksikologisk gruppe, Statens arbeidsmiljøinstitutt. Disputas 25.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Johan Högberg, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige, Ulla Birgitte Vogel, Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø, København, Danmark og Henrik Huitfeldt, Universitetet i Oslo.

Veiledere: Shanbeh Zienolddiny og Åge Haugen.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Khadija Innocensia Yahya-Malima, Ph.D. Epidemiological context of HIV infection in rural Manyara and Singida regions, Tanzania; antenatal and population-based studies. Utgår fra Senter for internasjonal helse, Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Dar-es-Salaam og School of Nursing, Muhimbili University of Health and Allied Sciences, Tanzania. Disputas 11.1. 2008.

Veileder: Knut Fylkesnes.

Torgeir Storaas, Ph.D. Bakers’ rhinitis. Diagnostic criteria, flour dust exposure, mucosal inflammation, IgE sensitization, and relation to lower airways. Utgår fra Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen og utført ved Yrkesmedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus. Disputas 16.1. 2008.

Veileder: Sverre Karmhus Steinsvåg.

Oddbjørn Haugen, Ph.D. Interventions on arterial pressure and perfusion flow rate during cardiopulmonary bypass: Effects on global fluid shifts, cerebral metabolic and ultrastructural markers in a porcine model. Utgår fra Institutt for kirurgiske fag, Universitetet i Bergen. Disputas 18.1. 2008.

Veileder: Paul Husby.

Andreas Møllerløkken, Ph.D. Reduction of vascular bubbles: Methods to prevent the adverse effects of decompression. Utgår fra Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Disputas 15.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Susan R. Kayar, US Defence Research Project Agency, Maryland, USA, Arvid Hope, Norsk Undervannsintervensjon, Bergen og Petter Aadahl, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Alf O. Brubakk.

Anne Hege Aamodt, Ph.D. Comorbidity of headache and migraine in the Nord-Trøndelag Health Study 1995 – 97. Utgår fra Institutt for nevromedisin. Disputas 18.1. 2008.

Bedømmelseskomité: Rigmor Højland Jensen, Københavns Universitet, København, Danmark, Rolf Salvesen, Helse Nord, Bodø og Bent Indredavik, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Lars Jacob Stovner.

Anbefalte artikler