Må ikke svekke kommunehelsetjenesten

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Endringer i kommunenes inntektssystem må ikke svekke en allerede presset kommunehelsetjeneste, mener Legeforeningen.

Regjeringen varslet i kommuneproposisjonen 2007 at den ville gjennomgå inntektssystemet for kommunene og inviterte de politiske partiene med representasjon på Stortinget, til å delta i et utvalg for å vurdere deler av dette systemet. Sørheimutvalget leverte sin innstilling i oktober 2007.

– Det er vanskelig å ha oversikt over konsekvensene av forslagene. Derfor er det viktig å følge utviklingen nøye ved gjennomføring av eventuelle tiltak, slik at man ikke svekker en allerede presset kommunehelsetjeneste, påpeker Legeforeningen i en høringsuttalelse til innstillingen.

Sørheimutvalget peker på at det har oppstått et ufinansiert gap mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten ved utskriving av svært pleietrengende pasienter fra sykehus. Finansieringssystemet for sykehusene medfører et press om rask utskrivning, uten at kommunene får kompensasjon for de økte kostnadene ved å overta pasientene. Utvalget vil løse problemet med såkalt halvannenlinjetjeneste, og en finansiering som ikke gir sykehusene fortjeneste på bekostning av kommunene.

Legeforeningen er uenig i bruk av halvannenlinjetjenesten, og mener forslaget strider mot faglige vurderinger på området.

– Problemet bør løses med klare avtaler mellom helseforetak og kommuner, basert på kunnskap om helhetlige pasientforløp. Avtalene må tuftes på medisinsk kompetanse og samhandlingsbehov, poengterer Legeforeningen, som presiserer at fastlegene må trekkes inn på en systematisk måte.

– Fastlegenes vurderinger må utgjøre et tydelig premiss når pasienter flyttes fra helseforetak til kommunal omsorg og medisinsk oppfølging, mener Legeforeningen.

Anbefalte artikler