Kirurger i USA fikk betalt for å bruke leddproteser

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Fem amerikanske utstyrsprodusenter har innrømmet å ha betalt ortopediske kirurger penger for at de skulle benytte visse hofte- og kneproteser. Selskapene har inngått forlik med myndighetene, der fire av dem må betale til sammen 311 millioner amerikanske dollar i bot. Det er fortsatt uklart om enkeltkirurger vil bli straffet.

Det er forbudt for firmaer å betale enkeltindivider for å bruke deres produkter (kickback). Etterforskningen viste at det i perioden 2002 – 06 var vanlig å betale enkeltkirurger «konsultasjonshonorarer» på opptil flere hundre tusen dollar i året, ofte kombinert med utenlandsreiser og andre godtgjørelser. De fem selskapene, som står for nesten 95 % av det amerikanske markedet, har forpliktet seg til å endre praksis, bedre opplæringen av sine ansatte og bli overvåket av offentlige myndigheter i 18 måneder. Med dette forliket unngår de å bli ekskludert fra Medicare, som betaler for helsetjenester, inkludert leddkirurgi, til svært mange eldre. Saken ble bredt omtalt av amerikanske medier for flere år siden, og forliket er nylig omtalt i BMJ (1).

En nettside om forskningsetikk har lagt ut navnene til om lag 50 kirurger som har mottatt mer enn 1 million amerikanske dollar hver (2). På nettsiden til American Academy of Orthopedic Surgeons understreker organisasjonens president at det må være full åpenhet om legers interessekonflikter og finansielle bindinger til utstyrsprodusenter, men at pengeoverføringer oftest er honorar for konsulentarbeid, forskning eller opplæringsvirksomhet (3).

Anbefalte artikler