Regio iliaca – ikke fossa iliaca?

Språkspalten
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hvor er det egentlig man har vondt når man har vondt i magen?

  Jeg vil gjerne knytte en språklig kommentar til Mariam Löfwander og medarbeideres interessante kasuistikkpresentasjon i Tidsskriftet nr. 19/2007 (1). Her beskrives et tilfelle av ektopisk decidua, og i sykehistorien fremgår det at «pasienten tok kontakt med fødeavdelingen etter tre dagers sykehistorie med smerter i høyre fossa iliaca og lyske».

  Begrepet «fossa iliaca» brukes ofte feil i alminnelig dagligtale ved angivelse av smertelokalisasjon, og har nå også sneket seg inn i Tidsskriftets spalter. Det korrekte skal være «regio iliaca».

  Fossa iliaca er en del av medialflaten av os ilium. På forflaten av os coxae går linea arcuata fremover og nedover fra fremre del av facies auricularis. Den delen av ala ossis ilii som ligger kranialt for linea arcuata, er konkav og danner fossa iliaca. Her har m. iliacus sitt feste (2). Fossa iliaca fortsetter videre kaudalt i en grop medialt for spina iliaca anterior inferior. Her går m. iliopsoas nedover til femur sammen med n. femoralis.

  Ved beskrivelse av smertelokalisasjon og palpasjonsfunn, deles bukveggen tradisjonelt inn i regioner ved hjelp av to horisontalplan og to sagittalplan. Det øverste horisontalplanet tangerer nederste kant av 10. kostalbrusk på begge sider, og det nederste tangerer det høyeste punktet på crista iliaca sett forfra. Sagittalplanene er symmetriske og går gjennom et punkt midtveis mellom symfysen og spina iliaca anterior superior. Slik oppstår i alt ni regioner (fig 1). De tre som omfatter midtlinjen, kalles henholdvis regio epigastrica, regio umbilicalis og regio pubica. På hver side av disse tre har man henholdsvis regio hypochondriaca dextra og sinistra, regio lumbalis dextra og sinistra, og lengst kaudalt regio iliaca dextra og sinistra. Sistnevnte går også under betegnelsen regio inguinalis.

   

   

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media