Doktoravhandlinger

Artikkel

Gunnar Hagelin, dr.philos. The malactines. Cyclic peptide lactone antibiotics from Bacillus subtilis. Utgår fra Mikrobiologisk institutt og GE Healthcare, Oslo. Disputas 23.11. 2007.

Bedømmelseskomité: John Sigurd Svendsen, Universitetet i Tromsø, Peter J. Derrick, Massey University, New Zealand og Einar Uggerud, Universitetet i Oslo.

Finn Skårderud, dr.med. Psychiatry in the flesh. Embodiment of troubled lives. Studies of anorexia nervosa and eating disorders. Utgår fra Regionssenteret for barne- og ungdomspsykiatri, Helseregion Sør-Øst. Disputas 30.11. 2007.

Bedømmelseskomité: Rachel Bryant-Waugh, Great Ormond Street Hospital, England, Ulf Wallin, Lund University Hospital, Sverige og Lars Mehlum, Universitetet i Oslo.

Veileder: Sonja Heyerdahl.

Trine Lillehammer, Ph.D. Adenovirus-mediated gene transfer to melanoma and glioma cells – a study of transcriptional targeting and candidate therapeutic genes. Utgår fra Avdeling for tumorbiologi, Rikshospitalet. Disputas 4.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Ian Hart, Queen Mary”s school of medicine and dentistry, London, England, Jürgen Geisler, Haukeland Universitetssjukehus og Heidi Kiil Blomhoff, Universitetet i Oslo.

Veileder: Olav Engebråten.

Anders Eivind Myhre, Ph.D. Gram-positive endotoxemia and modulation of the innate immune response. Utgår fra Institutt for kirurgisk forskning, Rikshospitalet. Disputas 7.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Michael A. West, Northwestern University, Chicago, USA, Egil Johnson, Ullevål universitetssykehus og Karl-Erik Giercksky, Universitetet i Oslo.

Veileder: Ansgar Oddne Aasen.

Cybèle Kristo, Ph.D. Endogenous Cushing’s syndrome: Bone metabolism and body composition. Utgår fra Endokrinologisk seksjon, Medisinsk avdeling, Institutt for indremedisinsk forskning, Rikshospitalet. Disputas 7.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Kim Brixen, Odense Universitets Hospital, Danmark, Sylvi Aanderud, Haukeland Universitetssjukehus ogJan Falch, Aker universitetssykehus.

Veileder: Jens Bollerslev.

Johan Fosen, Ph.D. Internal time-dependent covariates in event history analysis. Utgår fra Avdeling for biostatistikk, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Disputas 7.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Torben Martinussen, Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Fredriksberg, Danmark, Per Henrik Zahl, Folkehelseinstituttet og Eva Skovlund, Universitetet i Oslo.

Veileder: Odd O. Aalen.

Liv M. I. Austenaa, Ph.D. Nuclear factor-kB and retinoic acid receptors in systemic inflammation: modulation by retinoids and phytochemicals. Utgår fra Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Disputas 7.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Allan Sirsjö, Centrum för livsvetenskap i Örebro, Sverige, Guro Valen, Universitetet i Oslo og Finn-Eirik Johansen, Universitetet i Oslo.

Veileder: Rune Blomhoff.

Cecilia Margaretha Montgomery Øien, Ph.D. Gender aspects in kidney transplantation. Utgår fra Fakultetsdivisjon Rikshospitalet og Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus. Disputas 14.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Margret Arnadottir, Landspítali – University Hospital Hringbraut, Reykjavik, Island, Bjarne Magnus Iversen, Haukeland Universitetssjukehus og Helge Scott, Rikshospitalet.

Veileder: Ingrid Os.

Per Kristian Hol, dr.med. Integrating coronary angiography into the cardiac operating room. Utgår fra Intervensjonssenteret, Rikshospitalet. Disputas 14.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Anders Jeppsson, Thoraxkirurgiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhus, Göteborg, Petter Eldevik, Universitetssykehuset Nord-Norge og Arnulf Skjennald, Ullevål universitetssykehus.

Veileder: Erik Fosse.

Ingun Ulstein, Ph.D. Dementia in the family. Utgår fra Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus. Disputas 14.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Gunhild Waldemar, Rigshospitalet, København, Danmark, Inger Hilde Nordhus, Universitetet i Bergen og Morten Mowe, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus.

Veileder: Knut Arne Engedal.

Ole Høie, Ph.D. The natural course of ulcerative colitis. A European population-based study. Utgår fra Rikshospitalet og Sørlandet Sykehus Arendal. Disputas 14.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Jens F. Dahlerup, Århus universitetssykehus, Danmark, Astrid Rydning, St. Olavs Hospital og Arild Nesbakken, Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus.

Veileder: Bjørn Moum.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Nanna Figved, Ph.D. Neuropsychiatric aspects of multiple sclerosis. Utgår fra Psykiatrisk klinikk, Stavanger universitetssjukehus. Disputas 29.11. 2007.

Clara Gram Gjesdal, dr.med. Epidemiologic studies of osteoporosis in Hordaland. Issues related to body composition and B-vitamins. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk og Institutt for indremedisin, seksjon for revmatologi, Universitetet i Bergen. Disputas 30.11. 2007.

Veileder: Grethe Tell.

Thorleif Eikeland, dr.philos. Om å vokse opp på barnehjem og på sykehus. En undersøkelse av barnehjemsbarns opplevelser på barnehjem sammenholdt med sanatoriebarns beskrivelse av langvarige sykehusopphold – og et forsøk på forklaring. Utgår fra Institutt for vernepleie og sosialt arbeid, Høgskolen i Bergen. Disputas 4.12. 2007.

Ulrike Waje-Andreassen, Ph.D. Hjerneinfarkt og inflammasjon. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen og Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus. Disputas 7.12. 2007.

Veileder: Christian A. Vedeler.

Pål Ivar Holm, dr.med. Betaine and its relation to homocysteine status and one-carbon metabolism in humans. – Analytical method and biochemical studies. Utgår fra Institutt for indremedisin. Diputas 14.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Eystein S. Husebye, Universitetet i Bergen, Warren D. Kruger, Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, USA og Tone Bjørge, Universitetet i Bergen.

Veileder: Ernst A. Lien.

Ingebjørg S. Juel, dr.med. Intestinal injury and recovery after ishemia – An experimental study on restitution of the surface epithelium, intestinal permeability, and release of biomarkers from the mucosa. Utgår fra Institutt for kreftforskning og molekylær medisin. Disputas 6.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Lars Norgren, Universitetssjukhuset i Örebro, Sverige, Ellen Schlichting, Ullevål universitetssykehus og Hans Olav Myhre, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Jon Erik Grønbech.

Gunn Pettersen, Ph.D. Eating disorders – studies of understanding and recovery. Utgår fra Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Disputas 6.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Lauri Nevonen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Sverige, Jorunn Sundgot-Borgen, Norges idrettshøgskole og Berge Solberg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Geir Arild Espnes.

Runa Heimstad, Ph.D. Post-term pregnancy. Utgår fra Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer. Disputas 7.12. 2007.

Bedømmelseskomité: James Neilson, University of Liverpool, England, Ola D. Saugstad, Universitetet i Oslo og Anna Bofin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Kjell Salvesen.

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

Sissel Lisa Storli, Ph.D. Living with experiences and memories from being in intensive care – A lifeworld perspective. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet. Disputas 29.11. 2007.

Bedømmelseskomité: Elisabeth Hall, Århus Universitet, Danmark, Unni Lindström, Åbo Akademi, Vasa, Finland og Geir Lorem, Universitetet i Tromsø.

Malachy Ifeanyi Okeke, Ph.D. Recombination in vitro between transgenic and wild type orthopoxviruses; characterization of parental and progeny hybrid viruses. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi, Det medisinske fakultet. Disputas 3.12. 2007.

Bedømmelseskomité: Geoffrey Smith, Imperial College London, England, Maja Sommerfelt, Bionor Immuno, Skien, og Kaare M. Nielsen, Universitetet i Tromsø.

Anbefalte artikler