Praksisnært atlas i endoskopisk ultralyd

Wolfgang Lindenburger Om forfatteren
Artikkel

Ødegaard, S

Nesje, LB

Gilja, OH.

Atlas of endoscopic ultrasonography

The upper gastrointestinal tract. 208 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2007. Pris NOK 479

ISBN 978-82-450-0335-2

Det finnes noen lærebøker om endoskopisk ultralyd (EUS) på markedet, men nesten ingen atlas. Forfatterne er kjent fra Nasjonalt senter for ultralyd, har drevet ultralydrelatert forskning og arrangert utdanningskurs i 20 år, og har nå også utgitt et endoskopisk ultralyd-atlas som er en bildemessig innføring i metoden.

Boken er solid innbundet og trykt på glanset papir med bra bildekvalitet. På 120 av de 208 sidene er nær 1 000 bilder presentert med forklarende tekst på engelsk.

Atlasdelen følger anatomien i mage-tarmkanalen. Bildene er ordnet i kapitler som omhandler oesophagus og mediastinum, ventrikkel, duodenum, galleveier og pancreas. Det er rikelig med bilder som viser karakteristiske funn som trengs for å stille diagnoser og for å inndele maligne funn i henholdt til TNM-klassifikasjon.

Forfatterne omtaler forholdsvis kort (på 19 sider) fysikalske grunnlag, forskjellige metoder som lineær og radiell skanning, miniprobe, og tredimensjonal endoskopisk ultralyd. Vanlige metodeproblemer ved bruk av denne typen ultralyd omtales også. Metoden er videre implementert i det diagnostiske spekteret ved moderne gastroenterologi. Det er listet opp 214 publiserte artikler som er oppdatert til og med 2006, og som inneholder de vesentlige artikler som befatter seg med metoden. Innledning avslutter med en samling anbefalt læreboklitteratur hvor så godt som alle relevante lærebøker i Europa er nevnt.

Mindre viktig for leger som begynner med slike ultralydundersøkelser er intervensjoner, som finnålsbiopsi og operativ endoskopisk ultralyd, og nyere teknikker, som 3D-fremstilling og elastografi som er ett av forfatternes forskningsområder. Dette blir derfor bare kort omtalt på seks sider. Kontrastmiddelforsterket endoskopisk ultralyd blir ikke omtalt.

Aslutningsvis er det en samling av utvalgte endoskopiske fargebilder eller fargekodet duplekssonografi av funn ved endoskopisk ultralyd, som vist i atlasdelen, samt en kort innholdsfortegnelse.

Boken er meget velegnet for å bli kjent med viktige funn og bilder med denne undersøkelsesmetoden. Atlaset bør finnes lett tilgjengelig på enhver endoskopisk ultralyd-lab. Man kan så konsultere boken i forkant av undersøkelsen slik at man har klart for seg hva man skal være oppmerksom på og hva man må se nøye etter. Utover dette kan man bruke atlaset til å «trene» på å se forandringer med endosonografens blikk. At fargebildene med endoskopiske og duplekssonografiske bilder ble satt på slutten av boken, og ikke der hvor tilsvarende funn ble omtalt i atlasdelen, virker noe upraktisk fordi det betyr at man må bla noe frem og tilbake. Dette er likefullt en meget brukbar bok til en hyggelig pris.

Anbefalte artikler