Kombinert indremedisinsk og kirurgisk lærebok

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lim, EKS

  Loke, YK

  Thompson, AM

  Medicine and surgery

  An integrated textbook. 1 042 s, tab, ill. London: Churchill Livingstone Elsevier, 2007. Pris GBP 45

  ISBN 978-0-443-07260-4

  Målgruppen er fortrinnsvis medisinstudenter. 15 kapitler omhandler ulike organsystemer og deres sykdommer. Innen hvert kapittel omtales organets ulike sykdommer, med diagnostiske prosedyrer for å skille disse tilstandene samt medisinsk eller kirurgisk behandling som kan være aktuell. Kapitlene er rikt illustrert med bilder, figurer og tabeller, og nyvinninger innen behandling er spesielt markert med litteraturhenvisninger. Farge- og emnekoder samt en rikholdig stikkordliste er benyttet for å forenkle søk i boken. Teksten er søkbar også på Internett og kan lastes ned i utdrag på en lomme-PC ved hjelp av et individuelt passord som følger med papirutgaven.

  Moderne medisin preges av økende spesialisering og raske endringer innen diagnostikk og behandling. For studenter og klinikere er det derfor en utfordring å forholde seg til fragmentert detaljkunnskap i en stadig økende mengde. Selv medisinske sannheter presentert i systematiske kunnskapsoversikter har relativt kort levetid. Å skaffe seg et overblikk over store fag som indremedisin eller kirurgi synes derfor å være en vanskelig oppgave. Forsøk på å integrere begge fagene i samme lærebok er en øvelse de fleste ville kalle det umuliges kunst, men som synes å være løst på en god måte i denne læreboken. Den burde være et egnet hjelpemiddel for medisinstudenter. Styrken er forsøket på å integrere to store fag, mens svakheten er at den derved også blir noe overfladisk. Ferdig utdannede leger i ferd med å spesialisere seg innen kirurgi eller indremedisin vil raskt finne at boken blir for lite spesifikk for deres behov.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media