Vil ha allmennlege i kontrollkommisjonene

Anne Winsnes Rødland Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen foretrekker allmennlege fremfor psykiater i kontrollkommisjonene i psykisk helsevern.

– Vi mener allmennleger bør sitte i kontrollkommisjonene fordi det er allmennleger som foretar tvangsinnleggelser. Derfor bør det også være allmennleger som overprøver vurderingene. De kan foreta en mer helhetlig vurdering enn en psykiater, forteller fagsjef for primærhelsetjeneste og psykiatri Guri Spilhaug i medisinsk fagavdeling i Legeforeningen.

Legeforeningen leverte i november en høringsuttalelse til Sosial- og helsedirektoratet. Direktoratet foretok en evaluering av kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern i 2005, og de arbeider nå med å styrke kompetansen i kommisjonene.

Et av spørsmålene i høringsbrevet var hvorvidt legemedlemmet i kommisjonen bør være psykiater. Ifølge Legeforeningen veier den brede kontakten allmennleger har med alvorlig psykisk syke, samt erfaringen med tvangsinnleggelser, tyngre enn erfaring fra psykiatrien.

Sosial- og helsedirektoratet spør også om en psykologspesialist skal kunne erstatte legen i kommisjonen. Det stiller Legeforeningen seg negativ til. – Tvangsinnleggelse innebærer også en rett til å medisinere pasienten. Da bør det være en person med erfaring i medisinering som sitter i kommisjonen, sier Spilhaug.

Legeforeningen gir i høringsuttalelsen sin støtte til at bruker eller pårørende bør være representert i kontrollkommisjonene.

Anbefalte artikler