Undergraver taushetsplikten

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Taushetsplikten og konfidensialiteten undergraves med felleskontorer og åpne dataskjermer, mener de tillitsvalgte i Trondheim.

Man legger nå opp til en slik løsning i nye bygg på St. Olavs Hospital, og de tillitsvalgte reagerer. Torunn Janbu, Legeforeningens president, støtter reaksjonen og sier at leger har behov for kontorer hvor de kan snakke fritt både med pasienter, pårørende og kolleger, og i telefonen uten å bryte taushetsplikten. – Vern om taushetsplikten opptar Legeforeningen sterkt, sier hun.

Randulf Søberg, foretakstillitsvalgt ved St. Olavs Hospital mener det er fare for at kontorsituasjonen vil gå ut over forskning og utviklingsarbeid.

– Vi frykter at sykehuset vil få det vanskeligere med å rekruttere, men også å beholde spesialister med høy kompetanse og nøkkelressurser. De kan synes det er lite forlokkende å få en arbeidsplass som til forveksling er lik den man hadde som student, sier Søberg.

Han frykter også for spredningen av taushetsbelagte opplysninger når dataskjermer står lett tilgjengelig i et åpent landskap. – Om den innloggede legen forlater sin arbeidspult for nødvendige gjøremål, er det lite trolig at han eller hun bruker flere minutter på å logge seg ut og så inn igjen. Dermed vil dataskjermen stå åpen, sier han.

Søberg viser til at det i lovverket er strenge krav til informasjonssikkerhet i helsevesenet, og at bekymringen for uthuling av taushetsplikten og respekten for denne er stor. Presidenten fokuserte i en leder i Tidsskriftet tidligere i høst på at taushetsplikten er grunnmuren i alt pasientarbeid (1).

– Fylkeslegen har vært inne i saken og vist bekymring i forhold til kontorløsning, informasjonssikkerhet og lovverket, men noen avklaring foreligger ikke. Datatilsynet har også vært inne i problemstillingen, men jeg kjenner ikke til noen avklaring, sier Søberg.

Han uttrykker skuffelse over at fylkeslegen ikke går sterkere ut. – Legeforeningen lokalt er i alle fall sterkt opptatt av løsninger som også ivaretar informasjonssikkerheten, sier Søberg.

Anbefalte artikler