Fastleger vil bruke tolk

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tre av fire fastleger foretrekker å bruke tolk når de skal kommunisere med pasienter med mangelfulle norskkunnskaper.

  Likevel bruker fortsatt mange familiemedlemmer som oversettere. Dette kommer frem i rapporten Fastleger og tolketjenester fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (1). Den bygger på en undersøkelse blant 1 596 fastleger og på tolv dybdeintervjuer.

  Den viktigste grunnen til å bruke tolk, er at pasienten selv kan holde tilbake informasjon av hensyn til personer som står ham eller henne nær. Dessuten tror halvparten av legene at legen holder tilbake informasjon hvis pårørende er oversettere under konsultasjonen. I dybdeintervjuene forteller legene at konsultasjoner med en profesjonell tolk har høyere kvalitet, og at legens tid blir bedre utnyttet.

  Sosial- og helsedirektoratet vil nå i brev til kommuner og allmennleger gjøre det klart at det skal brukes kvalifiserte tolker ved behov. Det er kommunenes ansvar å sørge for at det finnes kvalifisert tolkehjelp tilgjengelig. Selv om pasienten ikke mener det er behov for tolk, eller ønsker å bruke et familiemedlem, er det legens ansvar å vurdere om tolk er nødvendig. Legen må klargjøre sitt ansvar og sin plikt til å bruke kvalifisert tolk som ledd i faglig forsvarlighet. Om det ikke er tilgang på kvalifisert tolk, må legen vurdere å avtale ny time eller skjermtolking.

  Pasienter med mangelfulle norskkunnskaper har rett til å få dekket kostnader ved bruk av tolk uavhengig av hvor lenge de har bodd i Norge. Det er legen som bestiller tolk og kommunen som dekker utgiftene. I kommuner med kommunale tolketjenester dekkes utgiftene til tolk av tolketjenesten. Dessverre er det ikke alltid like lett å få tilgang på tolk i praksis.

  – Omtrent halvparten av konsultasjonene med pasienter har et akutt preg og håndteres samme dag som de tar kontakt. Da er det sjelden eller aldri mulig å få bistand fra autorisert tolk. Hovedregelen bør imidletid være at tolk brukes der det er mulig i kommunikasjon med pasienter som ikke snakker godt norsk, sier Jan Emil Kristoffersen, leder for Allmennlegeforeningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media