Brukte BEST-trening i bussulykke

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Da legene ved Sykehuset Levanger plutselig fikk inn 19 skadde pasienter i løpet av to timer, kom teamtrening gjennom BEST godt til nytte.

Legeforeningen var med på å starte Bedre og systematisk traumebehandling (BEST) i 1997 (1). Nesten alle sykehus med akuttfunksjon i landet inngår i ordningen, hvor de får systematisk trening i å jobbe som tverrfaglige team for å kompensere for at de sjelden møter slike større, akutte situasjoner.

Blant de 19 skadde etter den store bussulykken i Verdal i november var det blant annet én pasient med miltruptur som måtte opereres samme dag på grunn av stor blødning, og mange hadde bruddskader. Ytterligere 16 pasienter fra ulykken kom for legesjekk.

– Jeg mener at teamtrening – BEST-trening – var avgjørende for at vi greide å ta imot et så stort antall pasienter til vurdering, undersøkelse og behandling i løpet av to timer uten noen form for kaos eller krisestemning, sier overlege Rolf G. Larsen ved akuttmedisinsk avdeling, Sykehuset Levanger.

Larsen forteller at i så henseende er systematikk, gode planer og trening avgjørende, og at de i tillegg selvfølgelig hadde øvet på katastrofehåndtering. Evalueringen sykehuset gjorde etter ulykken, viste at det meste fungerte som det skulle, med noen små skjønnsfeil.

– Så langt har vi ikke fått høre noen negative bemerkninger fra presse, politi eller pårørende, noe som må sies å være uvanlig, sier han.

Anbefalte artikler