Økt bruk av bilateral mastektomi ved brystkreft

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

I USA velger flere og flere kvinner å få fjernet også det friske brystet ved påvist brystkreft. Dette viser en studie som nylig er publisert i Journal of Clinical Oncology (1).

Blant nesten 153 000 kvinner med unilateral brystkreft steg andelen kvinner som fikk utført kontralateral profylaktisk mastektomi fra 1,8 % i 1998 til 4,5 % i 2003. Blant dem som fikk utført mastektomi av det syke brystet, steg andelen fra 4,2 % til 11,0 %. Andelen var assosiert med alder (lav), hudfarge (hvit), lobulær histologi og tidligere kreftdiagnose. Andelen var også assosiert med tumors størrelse, unntatt hos dem som fikk utført mastektomi av det syke brystet.

Forfatterne etterlyser prospektive studier for å få kartlagt årsaker og begrunnelser for å velge en slik radikal behandling ved brystkreft. Yngre kvinner kan ha mer aggressive svulster og har flere år foran seg med fare for at residiv kan dukke opp. Andelen kvinner med genmutasjoner som disponerer for brystkreft, er høyest blant hvite, og flere kvinner blir gentestet nå enn tidligere. Likeså kan det tenkes at forbedringer i kirurgisk teknikk har gjort mastektomi og brystrekonstruksjon mindre skremmende for mange pasienter.

En representant for American Society of Clinical Oncology understreker i et oppslag i The New York Times at profylaktisk kontralateral mastektomi ikke vil bedre prognosen for de aller fleste pasienter med brystkreft, og at alle pasienter må få tilstrekkelig informasjon for å foreta et godt behandlingsvalg (2).

Anbefalte artikler