Les mer om ...

Artikkel

Tykktarmskreft – ikke bare kirurgi

Resultatene etter behandling av kreft i tykktarm og endetarm er blitt vesentlig bedre de siste 10 – 15 årene. Dette skyldes forbedringer i kirurgisk teknikk, optimalisert strålebehandling, nye medikamenter og ikke minst at metodene brukes i kombinasjon. Ytterligere forbedringer kan forventes som følge av ny kunnskap innen molekylær tumorbiologi. Fire artikler om multimodal behandling avslutter Tidsskriftets temaserie om tarmkreft.

Multimodal behandling ved kolorektal kreft

Strålebehandling av endetarmskreft

Adjuvant kjemoterapi ved tykktarmskreft

Behandling av lokalt residiv ved endetarmskreft

Residiv av endetarmskreft – synspunkter på behandling

Matintoleranse og laktasemangel

Mange pasienter klager over matintoleranse. Symptomene varierer sterkt, og årsakene er mange og diagnostikken vanskelig. Ved mistanke om laktasemangel kan en ny gentest være et verdifullt supplement, men testen kan ikke erstatte en tradisjonell laktosebelastningsprøve.

Matintoleranse – en diagnostisk nøtt

Evaluering av gentest for laktasemangel

Hva skjer i hjernen ved migreneanfall?

Kunnskapen om hva som skjer i hjernen ved migrene har økt svært mye de siste årene. Stikkord er kortikal eksitabilitet, kortikal spredningsdepresjon, inflammasjon i meninger, irritasjon av smerteførende fibre i n. trigeminus og episodisk dysfunksjon i hjernestammen. I tillegg er smertemodulerende mekanismer i hjernen forstyrret.

Migrenesmerte – mekanismer og konsekvenser for behandling

Mental helse i Nepal

Nepal er et fattig land, og topografien med bratte fjell og dype daler gjør utbygging av helsetjenester vanskelig. Mye av helsearbeidet har vært rettet inn mot infeksjoner og fødselshjelp. Den norske legen Signe Dørheim Ho-Yen har arbeidet i Nepal i flere år og bl.a. studert forekomsten av fødselsdepresjon.

Ikke bare nirvana

Legemiddeltørke

Antall legemidler som godkjennes til vanlig klinisk bruk, har gått kraftig ned de siste ti årene. Skyldes dette manglende innovasjon innen farmasøytisk industri, økte kostnader ved klinisk utprøving eller unødige byråkratiske hindre fra myndighetene?

Færre nye medikamenter fra legemiddelindustrien

Anbefalte artikler