Doktoravhandlinger

Artikkel

Hans Magnus Solli, dr.med. Rettferdighet og objektivitet i trygdemedisinske uførhetsvurderinger. En etisk og vitenskapsfilosofisk analyse av tre uførhetsmodeller i et historisk perspektiv. Utgår fra Seksjon for arbeids- og trygdemedisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo. Disputas 19.10. 2007.

Bedømmelseskomité: Lennart Nordenfelt, Linköpings universitet, Sverige, Steinar Westin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Reidun Førde, Universitetet i Oslo.

Veileder: António Barbosa da Silva.

Sævar Berg Gubergsson, Ph.D. Life after cancer: work experiences, living conditions and impact of cancer in tumour-free cancer survivors. Utgår fra Kreftklinikken, Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Disputas 26.10. 2007.

Bedømmelseskomité: Bjørgulf Claussen, Universitetet i Oslo, Stener Kvinsland, Helse Bergen og Christina Bolund, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige.

Aud-Eldrid Stenehjem, Ph.D. Methodological issues of ambulatory blood pressure monitoring in selected patient populations. Utgår fra Nyremedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Disputas 26.10. 2007.

Bedømmelseskomité: Ingrid Toft, Universitetet i Tromsø, Anna Varberg Reisæter, Rikshospitalet og Sverre Erik Kjeldsen, Fakultetsdivisjon Ullevål universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Veileder: Ingrid Os.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Kristian Flikka, Ph.D. Computational methods in high-throughput proteomics research. Utgår fra Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen, Computational Biology Unit, Bergen Center for Computational Science og Proteomikkplattformen ved Universitetet i Bergen. Disputas 19.10. 2007.

Vibeke Barman Michelsen, Ph.D. Organic leachables from resin-based dental restorative materials. Characterization by use of combined gas chromatography – mass spectrometry. Utgår fra Det odontologiske fakultetsbibliotek, Universitetet i Bergen. Disputas 26.10. 2007.

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

Yngve Bremnes, dr.med. Hormones, smoking and mammographic density in postmenopausal Norwegian women. The Tromsø Mammography and Breast Cancer Study. Disputas 19.10. 2007.

Bedømmelseskomité: Inger Thune, Ullevål universitetssykehus, Steinar Tretli, Kreftregisteret, Montebello og Tom Wilsgaard, Universitetet i Tromsø.

Anbefalte artikler