Realitetsorientering ad modum Gore

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gore, A.

  En ubehagelig sannhet.

  Den globale klimakrisen – vår tids største utfordring. 330 s, ill. Oslo: Versal forlag, 2007. Pris NOK 379.

  ISBN 978-82-8188-018-4

  Hvis ikke verden makter å gjøre noe radikalt for å redusere de menneskeskapte klimaproblemene innen kort tid, vil vi snart kunne stå overfor horder av klimaflyktninger. Dette er et av budskapene til Al Gore i boken hans som nå er kommet på norsk. Stigende havnivå og mer ekstremvær vil kunne gi tørke, svikt i avlinger, mangel på rent vann og flere smittebærende insekter og smådyr. Mange landområder vil bli ubeboelige, og sult og epidemier kan bli et langt hyppigere problem for allerede hardt rammede befolkninger. Politikerne kan unngå dette dersom de er villige til det og innser at vi kun er én menneskeslekt som deler én klode, mener han.

  Gore gir en kompakt fremstilling av de viktigste årsakene til den globale oppvarmingen og plukker grundig fra hverandre alternative teorier om at dette ikke er et menneskeskapt problem. Det er et overbevisende bevismateriale han legger frem. Deler av stoffet kan i starten nok oppleves som for grunnleggende og banalt, men det kan også fungere som en grei repetisjon for mange lesere. Litt mindre gripende er det å lese de sidene som delvis er av selvbiografisk karakter, men de er heldigvis få.

  Gore skriver først og fremst for det amerikanske folk. Budskapet er fremstilt på en lettfattelig måte, og språket er enkelt og godt. Boken har svært mange figurer, grafer og bilder. Skrifttypen er uvanlig stor, på enkelte sider ekstremt stor. Han formelig roper budskapet til oss. Men det er kloke og fengende ord i en pen og kraftfull layout. Likhetstrekkene med filmen og lysbildene som boken åpenbart bygger på, er mange. Dette gjør denne naturvitenskapelige faktaboken med politiske innslag lettlest, men også ubehagelig.

  Selv etter senere tids stadige medieoppmerksomhet på miljø, er det vanskelig å forbli uberørt av denne boken. Den gjør et sterkt inntrykk. Al Gore klarer å utslette håp om at andre forklaringsmodeller for klimakrisen kan være aktuelle. Boken anbefales, men bare hvis man er innstilt på å følge noen av tipsene om hva hver og en av oss kan gjøre med «vår tids største utfordring.» Har du ikke tro på at slike handlinger kan hjelpe, bør du flytte høyere opp i landet og ta med deg «lykkepiller» på flyttelasset.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media