Wonca strammer inn sponsing

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

De allmennmedisinske foreningene i Europa skal heretter forholde seg til en rekke begrensninger når sponsorer går inn med midler til arrangementer.

Gisle Roksund leder Norsk forening for allmennmedisin. Foto Cecilie Bakken

I de nye retningslinjene til Wonca Europe (World Organization of Family Doctors) – paraplyorganisasjonen for de allmennmedisinske foreningene i Europa, heter det blant annet at sponsorer ikke skal ha anledning til å bestemme det fagligvitenskapelige innholdet i arrangementene. De kan heller ikke stille krav om at et farmasøytisk eller ikke-farmasøytisk produkt skal anbefales, forskrives eller promoteres. Alle økonomiske tilskudd til kongresser skal kanaliseres gjennom arrangøren. De nye retningslinjene ble vedtatt som følge av et norsk initiativ.

Økende bevissthet

– Jeg er veldig glad for at retningslinjene nå er vedtatt. Det er en økende bevissthet i Europa om problemene med for tett kontakt mellom leger og den farmasøytiske industrien. Men økonomien i en del land er dessverre slik at industrisponsing per i dag synes å være eneste mulighet for at allmennlegene fra disse landene kan reise på internasjonale kongresser, sier Gisle Roksund, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

I møte i Wonca Europe Council i Paris nylig ble retningslinjene for sponsing fra legemiddelindustrien vedtatt gjeldende for alle Woncas nettverk og medlemsorganisasjoner. Norsk selskap for allmennmedisin (NSAM) gikk i 2005 sammen med de andre nordiske landene om å foreslå kjøreregler. Da reglene skulle vedtas sommeren 2007, ønsket de sveitsiske og østerrikske selskapene for allmennmedisin andre formuleringer på noen punkter. Norsk forening for allmennmedisin (tidligere NSAM) gikk derfor inn i en arbeidsgruppe sammen med de to selskapene og representanter fra Sverige og Nederland for å utarbeide et felles forslag. Disse retningslinjene ble nylig endelig vedtatt.

Åpne sponsoravtaler

Av retningslinjene fremgår det at sponsorer ikke kan holde presentasjoner for å promotere produkter som en del av det vitenskapelige programmet. Satellittsymposier må holdes utenom det ordinære programmet, og antallet må holdes på et passende nivå. Heretter må også foredragsholdere, publikasjoner og postere ha en erklæring om eventuell sponsing av forskningen og mulige interessekonflikter. Sponsoravtaler i forbindelse med arrangementer bør også være åpne for innsyn, heter det videre. Sponsing fra enkelte typer organisasjoner eller bedrifter vil ikke kunne aksepteres. Det gjelder for eksempel produkter som ikke er forenlig med helse – som tobakk, alkohol eller våpen. Materiale som kan virke diskriminerende på grunn av etnisitet, religion, kjønn, alder eller fordommer kan heller ikke aksepteres, heter det i retningslinjene.

De nordiske landenes ønske om slike retningslinjer kom etter at verdensorganisasjonen Wonca World i 2005 inngikk verdensomspennende sponsoravtaler med ALTANA Pharma, Astra Zeneca, Pfizer, Boehringer Ingelheim og MSD. Anna Stavdal, daværende norsk delegat til Wonca, mente avtalene gikk langt i å tillate at det ble etablert tette bånd med legemiddelindustrien. Hun fryktet at Wonca Europe ville gjøre de samme.

De vedtatte retningslinjene oversendes nå til Wonca World.

Les retningslinjene på: www.woncaeurope.org/

Anbefalte artikler