Fra sentralstyrets møte 31.8. 2007

Fra sentralstyret
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Seminar om vold mot leger

  Seminar om vold mot leger

  Sentralstyret har bevilget ytterligere kr 50 000 til gjennomføring av seminar om tiltak for å minske risiko for vold mot leger under yrkesutøvelse. Seminaret avholdes 1.11. 2007 på Soria Moria Hotel og Konferansesenter, Oslo.

  Sentralstyret har tidligere bevilget kr 100 000 til en arbeidsgruppe for planlegging og gjennomføring av seminaret. Det vil bl.a. være innledere fra eksterne miljøer som politi og sikkerhetsutstyrsleverandører slik at man skal kunne skaffe seg oppdatert kunnskapsgrunnlag for det videre arbeidet.

  Støtte til etablering av Hjernerådet

  Støtte til etablering av Hjernerådet

  Sentralstyret har bevilget kr 20 000 som støtte til dokumenterte kostnader i forbindelse med forberedelse til gjennomføring av oppstartmøte for Hjernerådet. Rådet vil gi informasjon om sykdommer og skader i hjernen. Informasjonen er tenkt rettet mot samfunnet generelt, pasienter og pårørende. Hjernerådet er også tiltenkt å fremme diagnostikk og behandling av skader i hjernen og den øvrige delen av nervesystemet. Rådet har også ambisjon om å fremme forskning om sykdommer og skader i hjernen og øvrige deler av nervesystemet. Støtten forutsetter at alle relevante fagmedisinske foreninger inviteres til møtet. Det forutsettes også at det ikke søkes støtte til etablering og drift fra legemiddel- eller utstyrsleverandørindustrien.

  Legespesialister til arbeidsgruppe i NAV

  Legespesialister til arbeidsgruppe i NAV

  Legeforeningen har foreslått følgende legespesialister til å sitte i en arbeidsgruppe nedsatt av NAV i forbindelse med revisjon av forskrift om menerstatning vedrørende hørselskader/tinnitus: Haakon Arnesen, St. Olavs Hospital, Trondheim, Asgaut Warland, Hørselssentralen ved Haukeland Universitetssjukehus, Bergen og Per Monstad, privatpraktiserende spesialist i nevrologi, Kristiansand.

  Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg

  Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg

  Hege Gjessing, Yngre legers forening, oppnevnes som medlem av Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg for resten av funksjonsperioden, frem til 31.12. 2007. Per Meinich representerer Overlegeforeningen i det samme utvalget resten av funksjonsperioden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media