Fra sentralstyrets møte 11.9. 2007

Artikkel

Nye forhandlingsutvalg

Sentralstyret har nedsatt nye forhandlingsutvalg for perioden 1.9. 2007 – 31.8. 2009.

Presidenten leder forhandlingsutvalgene i alle tariffområder.

Tariffområdet Spekter

Torunn Janbu, leder

Arne Refsum, Of

Bård Lilleeng, Of

Hege Gjessing, Ylf

Espen Møller-Hansen, Ylf

Tariffområdet HSH

Torunn Janbu, leder

Arne Refsum, Of

Kyrre Kittang Reiakvam, Ylf

Tariffområdet Stat

Torunn Janbu, leder

Amund Gulsvik, LVS

Arne Refsum, Of

Kjersti Baksaas-Aasen, Ylf

Jan Fuglesang, Legeforeningens representant i Akademikerne stat

Medlem fra LSA oppnevnes senere

Tariffområdet KS/Oslo kommune

Torunn Janbu, leder

Ole Edvard Strand, Af

Lars Eikvar, Of/Oslo legeforening

Anders Nordby, Ylf

Medlem fra LSA oppnevnes senere

Representanter for sekretariatet deltar i samtlige forhandlingsutvalg.

Nytt tariffutvalg

Tariffutvalget består for perioden 1.9. 2007 - 31.8. 2009 av:Torunn Janbu, lederJan Emil Kristoffersen, Allmennlegeforeningen (Af) nestlederBente Bjørnhaug Pedersen, (Af) (personlig vara oppnevnes senere), Kari Sollien (Af), vara: Tone Dorthe Sletten Harald Guldsten, Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), vara: Michael Strand Ove Andreas Mortensen (PSL), vara Tore Hind FagerlundErnst Horgen, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), vara Barbro Kvaal Inger Lise Haakstad, Overlegeforeningen (Of), vara: Dag Rieve Kristiansen Anders Nordby, Yngre legers forening (Ylf), vara: Mads Sabel.

I tillegg deltar representanter for sekretariatet.

Anbefalte artikler