Doktoravhandlinger

Artikkel

Trine Reistad, Ph.D. Effects of brominated flame retardants on cell viability and oxidative stress. In vitro effects in cerebellar granule cells and human neutrophil granulocytes. Utgår fra Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Disputas 21.9. 2007.

Bedømmelseskomité: Anna Karlsson, Göteborgs universitet, Sverige, Bjørn Munro Jenssen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Terje Sagvolden, Universitetet i Oslo.

Veileder: Sven Ivar Walaas.

Hege Salvesen Blix, Ph.D. Drug-related problems in hospitalised patients. A prospective bedside study of an issue needing particular attention. Utgår fra Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo. Disputas 27.9. 2007.

Bedømmelseskomité: Mette Rasmussen, Københavns Universitet, Danmark, Olav Spigset, St. Olavs Hospital, Trondheim og Odd Brørs, Ullevål universitetssykehus, Universitetet i Oslo.

Veileder: Åsmund Reikvam.

Thomas E. Gundersen, dr.philos. Development of ultrasensitive chromatographic tools for high-throughput analysis of retinoids in biological samples. Utgår fra Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Disputas 28.9. 2007.

Bedømmelseskomité: Arun B. Barua, Iowa State University, USA, Knut Einar Rasmussen, Universitetet i Oslo og Bjørn Christophersen, Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

Veilder: Rune Blomhoff.

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Simon Nygaard Øverland, Ph.D. Mental health and impairment in disability benefits. Studies applying linkages between health surveys and administrative registries. Utgår fra Hemilsenteret, Universitetet i Bergen og Institute of Psychiatry, Kings College, London. Disputas 19.9. 2007.

Anne Grimstvedt Kvalvik, dr.med. Did we do the right things right? Assessing quality of care for patients with rheumatoid arthritis. Utgår fra Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen. Disputas 28.9. 2007.

Rune Bang Leistad, Ph.D. Pain, autonomic activation and muscular activity related to experimentally-induced cognitive stress in headache patients. Utgår fra Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Disputas 21.9. 2007.

Bedømmelseskomité: Lars Bendtsen, Københavns Universitet, Hege Randi Eriksen, Universitetet i Bergen og Egil A. Fors, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Trond Sand.

Svein Brekke, Ph.D. Teknikkar for betre tidsoppløysing i tredimensjonal ekkokardiografi. Utgår fraInstitutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Disputas 28.9. 2007.

Bedømmelseskomité: Nico de Jong, Erasmus University Rotterdam, Nederland, Anne Schistad Solberg, Universitetet i Oslo og Kjell Arne Ingebrigtsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Hans Torp.

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

Stig Norderval, Ph.D. The injured female anal sphincter – incontinence after primary repair of obstetric sphincter tears and ultrasonographic classification of sphincter defects. Disputas 21.9. 2007.

Bedømmelseskomité: Anders Mellgren, University of Minnesota, Minneapolis, USA, Ylva Sahlin, Sykehuset Innlandet, Hamar og Kristian Bartnes, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Anbefalte artikler