Kort og godt om pasienters sikkerhet

Ingrid Sperre Saunes Om forfatteren
Artikkel

Vincent, C.

Patient safety

268 s, tab, ill. Oxford: Elsevier Health Sciences, 2006. Pris NOK 299

ISBN 978-0-443-10120-5

Oversiktsartikler er ofte innfallsporten når man skal oppdatere kunnskapen på et fagfelt. De er lett tilgjengelige, oppdaterte og raske å lese. Gleden ved å finne en bok med tilsvarende egenskaper er derfor stor. Charles Vincent har skrevet en liten, tettpakket bok om pasientsikkerhet som både forskere, fagfolk og andre med interesse for emnet vil ha nytte av. Selv om den er relativt liten og lett, fremstår det faglige innholdet som grundig gjennomarbeidet.

Gjennom 12 kapitler gis en omfattende oversikt over sentrale temaer innen pasientsikkerhet, med de vansker og utfordringer som finnes på feltet. Leseren får en rask innføring i fagets historikk, begreper og omtale av klassiske studier som har forsøkt å kvantifisere fenomenet. Deretter står rapporteringssystem, læringssystem, skader som følge av systemfeil og menneskelige feil for tur, før han ser nærmere på hvordan man tar vare på både pasienter og helsearbeidere når uønskede hendelser forekommer. Det er også satt kritisk søkelys på sikkerhetskulturens rolle, samt fremmet noen praktiske initiativer for å bedre pasienters sikkerhet.

Hvert kapittel gir en innføring på et avgrenset område innenfor pasientsikkerhet og avsluttes med en referanseliste. Listene er oppdatert frem til 2005, og kan fungere som innfallsport til faglig fordypning innen spesialområder. Dette er bokens sterke side: Den gir korte oversikter som inviterer til fordypning. For eksempel presenteres på en enkelt side en oversikt over ulike forskningsmetoder, med fordeler og ulemper de ulike metodene har for forskningsfeltet. Dette krever at leseren selv har eller skaffer seg nødvendig kunnskap for å få en fullgod forståelse.

For alle som ønsker seg en god oversikt over temaer innenfor pasientsikkerhet, oversikt over forklaringsmodeller og ulike initiativer for å bedre pasientenes sikkerhet, er denne boken et funn. Det gjelder sikkert også for Vincents masterstudenter ved det nyopprettede studiet i kvalitet og pasientsikkerhet ved Imperial College i London.

Charles Vincent har arbeidet innen fagfeltet siden 1985 og leder enheten for klinisk sikkerhetsforskning ved Division of Surgery, Oncology, Reproductive Biology and Anaesthetics ved Imperial College i London. Han sitter også i redaksjonskomiteene for tidsskriftene Clinical Risk, Quality and Safety in Healthcare og Risk Management.

Anbefalte artikler