Vil forby privatimport av reseptpliktige legemidler

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen mener at det bør innføres et forbud mot privat import av reseptpliktige legemidler ved forsendelse fra utlandet.

Internetthandel med legemidler vil i all hovedsak bety bruk av reseptpliktige legemidler uten at det skjer i samråd med lege. Illustrasjonsfoto Colourbox

– Et slikt forbud vil være et nødvendig tiltak for å beskytte befolkningens helse, og bør derfor prøves tillatt innenfor EØS-avtalen. Andre tiltak for å hindre uheldige legemiddelkjøp vil ikke kunne håndheves i tilstrekkelig grad, verken av tollvesenet eller Legemiddelverket, skriver Legeforeningen i en høringsuttalelse.

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å innføre 18-årsgrense for privatimport av legemidler ved forsendelse fra EØS-området, fordi det er særlig viktig å beskytte barn og ungdom mot egenbehandling med reseptpliktige legemidler. Departementet foreslår også å innføre en hjemmel for å forby import av bestemte legemidler, som for eksempel antibiotika, fordi myndighetene av samfunnsmessige hensyn ønsker kontroll med enkelte typer legemidler.

Internetthandel med legemidler vil i all hovedsak bety bruk av reseptpliktige legemidler uten at det skjer i samråd med lege. Dette innebærer en betydelig helserisiko for personer i alle aldre, både for den enkelte og for befolkningen. Egenbehandling med reseptpliktige legemidler er farlig, fordi den kan medføre feilbehandling eller forsinket behandling av en medisinsk tilstand, mener Legeforeningen.

Det er registrert en økning av egenbehandling med medikamenter kjøpt i utlandet og over Internett. Pasienter starter behandling uten at det er foretatt en medisinsk vurdering av symptomene, noe som kan føre til feil behandling, overbehandling og forsinket diagnostisering av alvorlige sykdommer. Det er også en risiko for at pasientene kan motta et forfalsket legemiddel av dårlig kvalitet.

Foruten den betydelige helserisikoen en slik import medfører, vil den også kunne føre til en betydelig økning i helseutgifter. Det er dessuten viktig av hensyn til pasienten, at fastlegen har oversikt over pasientens samlede legemiddelbruk, mener Legeforeningen.

Ettersom legemiddelbruk i Norge hovedsakelig baserer seg på grundige, faglige og forskningsbaserte kriterier, er det nødvendig å dokumentere pasientens behov for slike med forskrivning av resept fra lege. Legemidler er gjort reseptpliktige nettopp av hensynet til befolkningens helse.

Selv om omfanget av kjøp av legemidler fra utlandet er beskjedent sett i forhold til den totale legemiddelomsetningen i Norge, er det et betydelig potensiale for vekst i nettbasert legemiddelomsetning i fremtiden. Videre eksisterer det et stort marked for forfalskede legemidler på verdensmarkedet. Faren ved egenmedisinering, interaksjon med andre medikamenter og mulighet for ukjente bivirkninger bør derfor ikke undervurderes, mener Legeforeningen.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/?id=126127

Anbefalte artikler