Nye rapporteringskrav for avtalespesialister

Terje Sletnes Om forfatteren
Artikkel

Etablering av et nasjonalt register for aktivitetsdata for alle avtalespesialister medfører nye rutiner for registrering og rapportering.

Ove A. Mortensen. Foto Cecilie Bakken

Norsk pasientregister presenterte arbeidet med nye rapporteringsrutiner for avtalespesialistene under Praktiserende Spesialisters Landsforenings (PSL) høstkurs og årsmøte i august.

Norsk pasientregister har fått i oppdrag å etablere et nasjonalt register for aktivitetsdata for alle avtalespesialister. Dette medfører nye rutiner for registrering og rapportering innen alle områder for avtalespesialistene.

Innen somatiske tjenester skal det blant annet rapporteres tertialvis og i henhold til et nytt rapporteringsformat – NPR-melding. Det nye formatet innføres for somatiske avtalespesialister fra januar 2008, med første rapportering i mai 2008. Psykiatere har begynt å registrere aktivitetsdata fra september 2007, og den første ordinære rapporteringen skal skje januar 2008.

Rapporteringsplikten for avtalespesialistene er hjemlet i en rammeavtale mellom Legeforeningen, de regionale helseforetakene og Norsk Psykologforening. Praktiserende Spesialisters Landsforening, regionale helseforetak og Psykologforeningen har deltatt i en referansegruppe som har arbeidet med spesifisering av hvilke data som skal rapporteres og fremdriftsplanen for omleggingene.

Under diskusjonen pekte flere av avtalespesialistene på at rapporteringen er blitt arbeidskrevende og krever høy IKT-kompetanse. – Samtidig er det viktig å få tydeliggjort avtalespesialistenes bidrag innen spesialisthelsetjenesten, og registrering av aktivitet er en del av dette, påpekte Ove A. Mortensen, PSLs leder. – Vi avtalespesialister har lenge etterlyst et bedre rapporteringssystem for å synliggjøre vår faktiske effektivitet. I denne sammenheng er det svært uheldig at rapportering på ventetid ikke kommer på plass når de nye kravene trer i kraft. Vi har også etterlyst en dekning av økonomien forbundet med systemutviklingen her. Det er også svært uheldig at denne dekningen fremdeles ikke er på plass, uttalte Mortensen.

Flere av deltakerne reagerte også på at informasjonen som rapporteres inn er personidentifiserbar. Eva Håndløkken fra Sosial- og helsedirektoratet forklarte at dette var i samsvar med Stortingets vedtak om et personidentifiserbart register. Registeret skal imidlertid krypteres av personvernhensyn.

Anbefalte artikler