Gjenvalg i Hordaland legeforening

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Vi har en flink gjeng som har lyst til å ta fatt på en ny periode. Det er et bredt og godt og sammensatt styre som skal lede foreningen de kommende to årene.

Gunnar Ramstad. Foto Ellen Juul Andersen

Det sier Gunnar Ramstad. Han ble gjenvalgt som leder av Hordaland legeforening under årsmøtet 30. august.

Ramstad forteller at Hordaland legeforening er en aktiv lokalforening – Vi har i årsmøteperioden hatt ti ordinære styremøter, samt et utvidet todagers felles styremøte med Oslo legeforening i Bergen i mai 2007, sier han. Han forteller bl.a. at styret i forbindelse med den såkalte Kristina-saken, vedtok å klage to kolleger inn for Rådet for legeetikk, pga. uttalelser disse kom med om kollegene ved Haukeland Universitetssykehus i forbindelse med saken. – Saken ble tatt opp til behandling nå i sommer, og vi avventer en kjennelse i rådet i løpet av september, sier han.

Ramstad sier videre at lokalforeningens nettsider har vært et viktig fremskritt når det gjelder å informere og holde kontakt med medlemmene. Via nettsiden har styret mulighet til å nå ut til medlemmene på en raskere og mer fleksibel måte enn ved hjelp av tidsskriftet Paraplyen, sier han, og nevner også at det det siste året har kommet i gang praksiskonsulentordning ved fem avdelinger på Haukeland Universitetssjukehus og ved to avdelinger på Haraldsplass Diakonale Sjukehus. I den forbindelse er det tilsatt sju erfarne allmennleger. Sykehusledelsen synes å legge godt til rette for dette arbeidet, sier Ramstad fornøyd.

Det nye styret i foreningen består av Christian Busch og Espen Rostrup Ellingsen som ble valgt av årsmøtet. Resten av styret representerer yrkesforeningene. Disse er: Kjell Vikenes (Norsk overlegeforening), Einar Svendsen (Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger), Kathe Aase (Praktiserende Spesialisters Landsforening), Johan Torgersen (Yngre legers forening), Tord Moltumyr (Leger i samfunnsmedisinsk arbeid), Øivind Wesnes (Allmennlegeforeningen) og Trond Skaflestad (Norsk arbeidsmedisinsk forening). Landsstyrerepresentanter valgt på samme årsmøte, ble Gunnar Ramstad og Espen Rostrup Ellingsen.

Anbefalte artikler