Bør ha medisinske tolker

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Ruth Abraham. Foto Cecilie Bakken

– Vi bør ha egen tolkeutdanning innen medisin for å sikre innvandrere samme rett til god behandling, mente Ruth Abraham. Hun viste til at man i psykiatrien har språk som verktøy for å diagnostisere og behandle pasienter. Det finnes egne tolker som utdannes innen jus for å jobbe under rettssaker. Vi trenger tolker som forstår det vi psykiatere snakker om og medisinsk terminologi. Tolken må f.eks. kunne formidle om pasienten snakker usammenhengende, mente hun. Under paneldiskusjonen kom hun blant annet med et eksempel på at det ikke bare er språk, men også kulturforskjeller, som kan spille inn.

– Noen kan for eksempel si ja når de blir spurt om de hører stemmer, men så er det bare det at i deres kultur har man et annet forhold til forfedre, eller at de hører noen gå forbi i gangen, sa hun.

Ni prosent av befolkningen er nå flerkulturell, og Abraham mente at det er viktig å forske på sykdomsforståelse og på hvordan man uttrykker seg om symptomer. Noen mente internettløsninger hadde vist seg å være effektive på flere typer lidelser, som blant annet sosial angst, og foreslo at man kunne lage slike programmer for innvandrere, med en behandler som er der i bakgrunnen og ringer innimellom. Men en av paneldeltakerne ga uttrykk for at hun var bekymret for standardiserte skjemaer, og at man kanskje ikke fikk frem viktige elementer der.

Anbefalte artikler