Mer om struma

Christian Reissig Om forfatteren
Artikkel

Jeg viser til artikkelen i Tidsskriftet nr. 9 / 07 (1) og mener at det tas opp et nyttig spørsmål. For meg føles det helt naturlig at fagspråk og allmennspråk er i overensstemmelse vedrørende kjønn. Når det gjelder uttrykk med latinsk opprinnelse som brukes lite i allmennspråk, bør det vel være mulig og riktig å overføre kjønn fra latin til norsk (han/hunkjønn → hankjønn, intetkjønn → intetkjønn).

 Jeg selv kommer fra Tyskland og har min medisinske utdanning derfra. Som det ble påpekt i artikkelen, er det helt uvanlig å forandre kjønn når det brukes et latinsk uttrykk i en tysk artikkel. Og det brukes mye mer latin i tyske fagartikler enn i norske… Kanskje er det en årsak til at norske artikler bruker feil kjønn ved latinske uttrykk?

Anbefalte artikler