Nytt om navn

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

UNN-direktør fratrer

Knut Einar Schrøder. Foto Rune Stoltz Bertinussen/Krysspress

Administrerende direktør Knut Einar Schrøder (f. 1941) ved Universitetssykehuset Nord-Norge fratrer sin stilling. Han vil fortsette i stillingen til en ny direktør er på plass, og vil deretter gå over i en rådgiverstilling ved sykehuset, skriver Helse Nord.

– Jeg har forpliktet meg til å fratre senest ved fylte 67 år, noe som ville vært 7. november 2008. Imidlertid står Universitetssykehuset Nord-Norge nå overfor store utfordringer de nærmeste årene. I det store omstillingsprosjektet som sykehuset må igjennom, er det viktig at en ny direktør kommer inn i en tidlig fase. Dette for å ha eierskap til prosjektet og kunne påvirke organisasjonen i ønsket retning, sier Schrøder.

Ny direktør ved Sykehuset Buskerud

Marit Lund Hamkoll (f. 1946) er konstituert som administrerende direktør ved Sykehuset i Buskerud, etter at Halfdan Aas har sagt opp sin stilling. Hun er dermed tilbake i stillingen hun hadde fra 1994 til 2002. Aas går tilbake til sin gamle arbeidsplass på Rikshospitalet.

Marit Lund Hamkoll har også vært direktør i Helse Sør, hvor hun i dag er organisasjons- og prosjektdirektør. Hun tiltrer stillingen i løpet av mai og har frem til da permisjon fra sin nåværende jobb.

Fremragende publikasjoner ved Ullevål

18 forskere ved Ullevål universitetssykehus er tildelt Direktørens belønning for fremragende forskning. Prisen er blitt delt ut årlig siden 2003, og er på 10 000 kroner per artikkel. Den yngste prisvinneren, William Louch, er dessuten belønnet med ytterligere 15 000 kroner.

Prisvinnerne er:

 1. Anna Töttermann, Ortopedisk senter

 2. Serena Tonstad, Avdeling for preventiv kardiologi

 3. Nils Oddvar Skaga, Anestesiavdelingen

 4. Ingebjørg Seljeflot, Hjertemedisinsk avdeling

 5. Kevin Sund Oppegaard, Kvinneklinikken

 6. Ingrid Melle, Psykiatrisk divisjon

 7. Per Kristian Lunde, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning

 8. William Louch, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning

 9. Svein Aslak Landsverk, Anestesiavdelingen

 10. Dag Kvale, Infeksjonsmedisinsk avdeling

 11. Anne-Marte Bakken Kran, Infeksjonsmedisinsk avdeling

 12. Eyrun F. Kjetland, Infeksjonsmedisinsk avdeling

 13. Geir Håland, Barneklinikken

 14. Christine Gaarder, Gastrokirurgisk avdeling

 15. Arnljot Flaa, Akuttmedisinsk avdeling

 16. Gunnar B. Flugsrud, Ortopedisk senter

 17. Anders E.A. Dahm, Hematologisk avdeling

 18. Kristin Brække, Barneklinikken

Direktørens belønning for fremragende forskning inkluderer også en belønning for fortsatt forskning. Denne prisen tildeles forskere som i løpet av tre år etter at de tok doktorgraden har startet som hovedveiledere for en ny doktorand. Prisen er på 50 000 kroner og gikk i år til:

 1. Trygve Holmøy, Nevrologisk avdeling

 2. Kjersti Storheim, Ortopedisk senter

Norsk lege forskningsleder i IOC

Lars Engebretsen (f. 1949), sjeflege i Olympiatoppen, skal være med på å bygge opp og lede forskning på forebygging av idrettsskader i International Olympic Committee (IOC). Engebretsen er til daglig klinikkdirektør og professor ved Ortopedisk senter ved Ullevål universitetssykehus. Han var tidligere sjeflege for fotballandslaget. Professoren er utpekt og ansatt av IOC-president Jacques Rogge, som selv er ortoped, skriver VG.

– Etter at Rogge ble president, har IOC vært gjennom store forandringer når det gjelder hva de ønsker å satse på. Han ønsker å hindre at toppidrettsfolk skal bli skadet og vil være en pådriver for fysisk aktivitet i helsesammenheng, sier Engebretsen til avisen.

Han vil fortsette som sjeflege i Olympiatoppen, men får ikke lenger være lege for Norge i OL og heller ikke engasjere seg i kampen om å få OL til Norge.

Anbefalte artikler