Pneumokokkvaksine gir god beskyttelse

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Fra 2006 blir norske spedbarn vaksinert mot pneumokokker. Tall fra USA viser at vaksinen sannsynligvis fører til en betydelig redusert forekomst av pneumonier hos små barn.

Alle spedbarn tilbys gratis pneumokokkvaksine. Illustrasjonsfoto Science Photo Library/GV-Press

I USA ble pneumokokkvaksinen en del av vaksineprogrammet for spedbarn i 1999. I de neste fire årene steg andelen vaksinerte fra 40 % til over 80 %. I samme periode var det en nedgang i innleggelser pga. pneumoni hos barn under to år på nesten 40 %. Det viser data fra det største nasjonale sykehusregisteret i USA (1). Samtidig så man også en liten nedgang i antall tilfeller av pneumoni hos unge voksne, antakelig pga. redusert smitteoverføring fra småbarn.

Tallet er høyere enn hva man kunne forvente ut fra klinisk kontrollerte studier. Forskerne kontrollerte for flere mulige feilkilder: Forekomsten av pneumoni var stabil i årene før man begynte å vaksinere, og innleggelsesraten for dehydrering (kontrolldiagnose) endret seg ikke. Derfor er det lite sannsynlig at effekten skyldes endrede henvisningsrutiner.

– I Norge ble pneumokokkvaksinen inkludert i vaksinasjonsprogrammet fra 1.7. 2006. Det er laget et program for å følge opp effekten. Vi overvåker vaksinasjonsdekning, reaksjoner på vaksinen og sykdomsforekomst. Foreløpige tall synes lovende, men det er for tidlig å presentere noen resultater, sier divisjonsdirektør Hanne Nøklebye ved Divisjon for smittevern, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Anbefalte artikler