Les mer om ...

Artikkel

Pasientautonomi og medisinsk etikk

Lege-pasient-forholdet har forandret seg betydelig de siste tiårene, og både pasientautonomi og informert samtykke er nå sterkt vektlagt i klinisk praksis og i helselovgivningen. Dette stiller store krav til legers evne til etisk refleksjon, kommunikasjon og rolleforståelse. Lovgivningen gir få føringer for vanskelige kliniske beslutninger, slik som å avstå fra nytteløs behandling. Slike situasjoner må håndteres i dialog med pasient og pårørende og med klokskap og godt klinisk skjønn.

Grenser for behandling

Om medisinsk etikk, medisin og jus

Pasientautonomi og informert samtykke i klinisk arbeid

Behandlingsunnlatelse, etikk og jus

Flere eldre – flere hjertesyke

Økningen i antall eldre i befolkningen har også medført flere eldre med akutt hjertesykdom. De har som gruppe lengre liggetid i sykehus, flere reinnleggelser og høyere dødelighet. Fra to lokalsykehus beskrives sykdomsforløp ved akutt koronarsyndrom og forekomst av akutt hjerteinfarkt i en 15-årsperiode. Vi trenger landsomfattende sykdomsregistre for å sikre god diagnostikk og behandling, bl.a. for eldre med hjertesykdom, mener mange.

Flere eldre – flere hjertesyke

Dødelighet etter akutt koronarsyndrom

Akutt hjerteinfarkt i Bodø gjennom 15 år

Interaksjon mellom statin og antibiotika

Flere statiner brytes ned via CYP3A4-enzymet, som hemmes av makrolidantibiotika som erytromycin og klaritromycin. Rabdomyolyse er en kjent bivirkning ved samtidig bruk av slike legemidler, men mekanismen er uklar. Alvorlighetsgraden øker med økende doser, alder og redusert nyrefunksjon.

Interaksjoner mellom statiner og makrolidantibiotika

Feberepisoder hos småbarn

Småbarn får ofte feber, særlig i vinterhalvåret. Ved såkalt periodisk febersyndrom ses typisk forstørrede lymfeknuter på halsen, aftøs stomatitt og høy CRP-verdi uten at infeksjon påvises. Fra Stavanger universitetssjukehus presenteres en oversikt over litteraturen og 22 tilfeller diagnostisert ved sykehuset de siste årene.

Periodisk feber-syndrom hos barn

Regelmessige episoder med høy feber hos en liten gutt

Skepsis mot spinalpunksjon

I Botswana, som er hardt rammet av hivepidemien, har det de siste årene vært en sterk økning i forekomsten av hivrelatert meningitt og encefalitt. Mange søker lege først sent i sykdomsforløpet og dør kort tid etter spinalpunksjon – noe som tolkes som at dødsårsaken er spinalpunksjonen. Derfor vil mange pasienter ikke la seg spinalpunktere.

 Gjennom et prosjekt i Helse Bergen ble Morten Hovdet rekruttert til legestaben ved Mahalapye Hospital, som bl.a. har ansvar for 3 500 hivpasienter på antiretroviral behandling.

Meningitt, hiv og skepsis mot spinalpunksjon

Anbefalte artikler