Kort og godt om barneortopedi

Vera B. Halvorsen Om forfatteren
Artikkel

Düppe, H

Ohlin, A.

Danielssons och Willners Barnortopedi

313 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2007. Pris SEK 359

ISBN 978-91-44-03584-0

Det finnes få mindre oversiktsbøker som denne som omhandler både kald og varm barneortopedi. Dette er en totalrevisjon av Malmö-ortopedene Lars Danielsson og Stig Wilners bok fra 1977. Den ble en klassiker som kom i flere omarbeidede utgaver. Målgruppen er studenter og leger under videreutdanning. Språket er kortfattet og klart, og det er enkle og gode strektegninger som man kan få mer ut av enn mørke røntgenbilder. Først kommer en oversikt over bruddbehandling, deretter tar forfatterne for seg medfødte og ervervede lidelser. Ryggdeformiteter behandles over nesten 50 sider og utgjør 1/6 av bokens innhold. Dette er mye, sett i lys av at boken er ment for ikke-spesialister. Kolleger under utdanning har desto mer bruk for den utmerkede oversikten i kapitlet om ortopediske problemer hos ikke-vestlige innvandrere. Kapitlet om nevromuskulær ortopedi er meget godt og har oversikter over klassifikasjon, diagnostisering, undersøkelsesteknikk og behandlingsprinsipper. Også nyere utredning med ganganalyse har kommet med. Kapitlet om bein- og leddinfeksjoner er på bare vel fem sider og kunne med fordel vært mer utfyllende. Innen dette feltet møter både allmennleger og unge sykehusleger ikke sjelden vanskelige differensialdiagnostiske problemstillinger som gjør at man ønsker seg oppdatert og utfyllende kunnskapsstoff.

Den foreliggende boken er meget nyttig i den medisinske grunn- og videreutdanningen og burde ha sin plass også på helsestasjoner, på sykehusposter hvor det behandles barn, og på legevaktkontorer. Bokens format er hendig, men den hadde tålt en utvidelse på 20 – 30 sider.

Anbefalte artikler