Reagerer på utspill om testing

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Det må være et skille mellom de som behandler pasienter og de som selger medikamenter.

Det sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. Legeforeningen reagerer på et utspill om at apotekene bør få teste pasienter for sykdommer som diabetes og KOLS.

– Farmasøyter og leger har behov for å samarbeide mer og bedre om legemidler, men det tjener ikke folkehelsen å etablere «lavterskeltilbud» i apotek og la dem drive villscreening med usikker effekt. Villscreening treffer ikke de som har høyest risiko for sykdom, og derfor vender slike tiltak oppmerksomheten bort fra dem som trenger det mest, sier hun.

Foreningen understreker at farmasøytene har spisskompetanse på legemidler og ikke på diagnostikk, undersøkelse og behandling av sykdom.

Anbefalte artikler