Glad for nye utdanningsstillinger

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Norsk samfunnsmedisinsk forening (Norsam) er fornøyd med at Sosial- og helsedirektoratet nå oppretter tre utdanningsstillinger i samfunnsmedisin, og håper flere etater kommer etter.

Einar Braaten. Foto Cecilie Bakken

Stillingene kommer etter at Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte nye regler for spesialiteten i samfunnsmedisin fra 1.7. 2006. I de nye reglene stilles det krav om kjennskap til samfunnsmedisinsk arbeid ikke bare på kommunenivå, men også i den statlige sentrale helseadministrasjonen og i helseforetakene. Direktoratet vil lage et utdanningsprogram tilpasset spesialitetsreglene og sørge for at en utdanningskoordinator legger til rette for blant annet mester-svenn-veiledning.

Einar Braaten, leder i Norsam, forteller at foreningen sammen med Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), har arbeidet for å få opprettet utdanningsstillinger på alle store arbeidsplasser som ansetter leger i samfunnsmedisinske stillinger. Han håper nå at de kan få til utdanningsstillinger også på Folkehelseinstituttet, i Helsetilsynet, hos fylkesmennene, i helseforetakene og i de største kommunene.

– Vi mener at alle leger som arbeider i forvaltningen jobber med samfunnsmedisinske oppgaver, uansett hvilken medisinsk bakgrunn de har. Derfor mener vi det er veldig viktig at disse også kan ta spesialiteten i samfunnsmedisin, sier han.

Direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet er bekymret for at samfunnsmedisinen ikke står så sterkt som den burde.

– Vi ønsker en utvikling med flere kompetente leger som gjør brede vurderinger for bedre helse i samfunnet. Vi ønsker å gå foran med det å opprette utdanningsstillinger, sier direktøren, som håper flere etater kommer etter.

Norsam mener det er viktig med signaleffekten disse stillingene vil gi overfor de andre i forvaltningen. – Men viktigst synes jeg det er at Shdir som arbeidsgiver stiller krav til sine ansatte. Samfunnsmedisin blir da en fagbakgrunn som det er viktig at de som jobber i slike stillinger har, eller får, sier Braaten.

Nå ønsker Norsam og LSA at etatene kan godkjennes som utdanningsinstitusjoner. Sosial- og helsedirektoratet har søkt Helse- og omsorgsdepartementet om slik godkjenning etter de nye reglene.

Anbefalte artikler