Nytt om navn

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Sykehusdirektør ble kommandør

  Sykehusdirektør ble kommandør

  Knut Einar Schrøder (f. 1941), direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, er utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden for sin innsats for norsk helsevesen. Han hedres blant annet for oppbyggingen av sykehuset han nå er direktør for, for at dette er blitt en fullverdig universitetsklinikk, og for utviklingen av nye spesialiteter ved sykehuset.

  Det er bygd opp et fullverdig hjertekirurgisk og medisinsk tilbud i Nord-Norge, med muligheter for kreftbehandling og nevrokirurgi. I tillegg er det satset på telemedisin som virkemiddel for å flytte spesialisthelsetjenesten ut til pasientene.

  Ordensrådet har også lagt vekt på Schrøders pågående og uoppslitelige engasjement på vegne av den nordnorske pasient, og hans målbevisste arbeid for å oppfylle visjonen om at et likeverdig helsetilbud også skal gjelde den nordnorske landsdelen.

  Ernæringsprofessor utnevnt til ridder

  Ernæringsprofessor utnevnt til ridder

  Professor Jan Ivar Pedersen (f. 1936) er utnevnt til ridder av første klasse av St. Olavs Orden for sin store innsats innen ernæringsfaget. I sin vurdering har ordensrådet lagt vekt på betydningen av hans samfunnsvitenskapelige forskning, hans ledelse av viktig forskningsinnsats og hans bidrag til internasjonal forskning.

  Pedersen har bidratt til å formidle kunnskap om ernæringens betydning for folkehelsen og er internasjonalt anerkjent innen sitt fagfelt, heter det i en pressemelding fra Universitetet i Oslo. Han har deltatt i utarbeidingen av de nordiske næringsanbefalinger, utgitt av Nordisk Råd, og har hatt en viktig rolle i to av Verdens helseorganisasjons ekspertgrupper. Pedersen har også vært en sentral person i utformingen av undervisning innen ernæringsfysiologi både for ernæringsfysiologer og leger, og han har bidratt til at ernæringsstudiet ved Universitetet i Oslo nå er et fullt bachelor- og masterstudium.

  Ny direktør i Helse Midt-Norge

  Ny direktør i Helse Midt-Norge

  Jan Eirik Thoresen (f. 1952) er konstituert som ny administrerende direktør for Helse Midt-Norge etter at Paul Hellandsvik har fratrådt stillingen etter eget ønske. Hellandsvik vil fortsatt være ansatt hos og ha oppgaver for Helse Midt-Norge, og han er også blitt bedt om å bistå nasjonale helsemyndigheter.

  Thoresen kommer fra stillingen som fagdirektør og viseadministrerende direktør i helseforetaket og blir sittende til en ny direktør er på plass. Han er kirurg, har vært overlege ved kirurgisk avdeling ved St. Olavs hospital, medisinsk sjef for utbyggingsprosjektet samme sted og har i perioder vært konstituert som administrerende direktør både ved St. Olavs Hospital og ved Helse Nord-Trøndelag. Thoresen har også mastergrad i helseadministrasjon.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media